« Najít podobné dokumenty

Obec Máslojedy - Zápis číslo 2 zasedání zastupitelstva 01.03.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_č._2_ze_dne_01.03.2023.pdf
O B E C N Í Ú Ř A D
<br> Máslojedy
Máslojedy 33,503 03 Smiřice
<br> IČ: 44444419
<br> Telefon: 724 189 546
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis č.2
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva <,>
<br> které se konalo dne 01.03.2023
<br> v budově Obecního úřadu Máslojedy
<br>
Začátek zasedání v 18:00 hodin
<br>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Schválení návrhové komise – XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX X <.>
<br> Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br>
<br> Schválení ověřovatelů zápisu – XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX X <.>
<br> Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br>
<br> Schválení zapisovatele – XXXXXX XXXXXXXX X <.>
<br> Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br>
<br> Schválení programu zastupitelstva – body 1 - 12 4 <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> Rozpočtové opatření číslo 1/2023 a 2/2023 5 <.>
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2023 a 2/2023 <.>
<br> Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 6.SDH Máslojedy finanční dar
<br> Zastupitelstvo Obce Máslojedy schvaluje finanční dar SDH Máslojedy ve výši 1.300,-
<br> Kč na úhradu členských příspěvků u OSH HK <.>
<br> Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 7.Schválení účetní závěrky za rok 2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2022 <.>
<br> Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2022
<br> Zastupitelstvo obce Máslojedy schvaluje na základě zprávy o výsledku kontroly
<br> hospodaření obce Máslojedy za rok 2022 ze dne 6.února 2023 závěrečný účet obce
<br> Máslojedy s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad <.>
<br> Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0
<br>
<br> Schválení smlouvy o dílo Voda CZ Service 9 <.>
<br> s firmou VODA CZ SERVICE,s.r.o <.>,IČ Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo
<br> 27545547,na metodickou a technicko-administrativní činnost provozu kanalizace
<br> obce Máslojedy <.>
<br> Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 10.Schválení s...

Načteno

edesky.cz/d/6051287

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz