« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Usnesení č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení č. 1-2023.pdf (89.32 kB)
O b e c D o l n í B r u s n i c e usnesení č.1 ze dne 28.02.2023 1/ Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru na provoz Domácího hospice Duha,o.p.s <.>,Hořice ve výši 8.000 Kč a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy.2/ Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.22/2023 - Stravenkový paušál 3/ Zastupitelstvo obce a) souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor prodejny č.p.50 na st.p.č.165 dohodou s nájemcem Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o <.>,Dolní Brusnice k 31.03.2023 a pověřuje starostku podpisem dohody.b) schvaluje nájemce nebytových prostor prodejny č.p.50 na st.p.č.165 v obci a k.ú.Dolní Brusnice od 01.04.2023 na dobu neurčitou podnikající fyzickou osobu Quoce Toana Trana,Prosečné.c) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí Dolní Brusnice a Quocem Toanem Tranem,Prosečné a souhlasí s jejím uzavřením.4/ Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č.4,5,6 smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace z 01.03.2021 mezi obcí Dolní Brusnice a společností Vodohospodářské služby RT,s.r.o <.>,Lánov.5/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2023 a schvaluje rozpočtové opatření č.2/2023,návrh rozpočtového opatření č.2/2023 je nedílnou součástí zápisu.6/ Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nových termínových vkladů.Komerční banka ve výši 4.000.000 Kč a J&T banka ve výši 1.300.000 Kč a budou poptány další možnosti zhodnocení finančních prostředků.Návrh na doplnění: není Schváleno: 9 členů ……………………….<.> …………………………… XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX Vyvěšeno: XX.XX.XXXX Sejmuto: XX.XX.2023

Načteno

edesky.cz/d/6051284


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz