« Najít podobné dokumenty

Obec Bozkov - Aktualizace Plánu odpadového hospodaření LK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bozkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-ur-deska-aktualizace-poh-lk.pdf
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 404 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 16 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,jako příslušný orgán dle § 22 zákona,oznámení koncepce
<br>
<br> „Aktualizace Plánu odpadového
<br> hospodářství Libereckého kraje
<br> pro období 2016-2025 s výhledem do
<br> roku 2035“
<br>
<br>
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA - na internetových
<br> stránkách www.cenia.cz,SEA,kód koncepce LBK015K
<br> (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK015K?lang=cs) <.>
<br>
<br> Do oznámení v elektronické podobě je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého
<br> kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,č.dv.1221 v úřední dny (pondělí a středa)
<br> nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (485 226 498,Mgr.Nevečeřal) <.>
<br>
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu
<br> Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,sídlem U Jezu 642/2a <,>
<br> 461 80 Liberec 2,a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
<br> Libereckého kraje.Dnem zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje
<br> je 16.březen 2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
<br>
<br>
<br>
2023-03-16T12:17:34+0100

Načteno

edesky.cz/d/6051283


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bozkov
13. 12. 2023
11. 12. 2023
06. 12. 2023
29. 11. 2023
31. 10. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bozkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz