« Najít podobné dokumenty

Obec Perná - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - schéma (4.36 MB)
Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br> P íloha k.j.KRPB-41182-2/ J-2023-060406-PAZ
<br> B eclav,24.2.2023,Po et stran 13 <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
<br> Tento dokument je sou ástí systému TP online.Byl vytvo en v elektronické podob jako jediný autentický dokument <.>
<br>
2023-02-24T11:25:57+0100
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (286.22 kB)
Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí
<br> Náměstí 1,692 01 Mikulov
<br> tel.: 519 444 555,fax: 519 444 500
<br> email: podatelna@mikulov.cz
<br>
SPISOVÁ ZN.: STZI/8600/2023/OPLH
<br> Č.J.: MUMI 23009150
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> oplustil@mikulov.cz
<br> DATUM: 02.03.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Městský úřad Mikulov,odbor stavební a životního prostředí podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II.a III.třídy,na
<br> místní komunikací a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele Stavba a údržba
<br> silnic s.r.o <.>,Břeclav,Riegrova 817/37,690 02 Břeclav,ze dne 27.02.2023,a po vyjádření PČR KŘ JmK <,>
<br> Územní odbor Břeclav,DI,Národních hrdinů 18/15,390 16 Břeclav,ze dne 24.02.2023,č.j.KRPB-
<br> 41182-2/ČJ-2023-060406-PAZ,opatřením obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích obcí ve správním obvodu Městského úřadu
<br> Mikulov,jakožto obce s rozšířenou působností,z důvodu označování krátkodobých pracovních míst
<br> běžné údržby,oprav,úprav komunikací a dopravního značení,podle přílohy,která je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Termín: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 31.12.2023
<br>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/6051280

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz