« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (2.08 MB)
___— \ \\.„ ; “a“.r * XXXXX XXXXXXX učPlzeňsk' kra' Y J _ XX.XX.XXXX 12:19 \\._.<.> Shaw Skblní.<.>."—“'t“.\\ _Mšínská Máněllushá \ * \.»._.\ : \\ „.\ al.: Na Kafe \.Úď \ ' - Pod Nadmzlm 'fr' &$“ >< ! k \.'.mr 405,na,\=\.<.> * ara-af; ©,<,> <.>,! “»" ' * Plas \.— mm„w.„o.y __ rn ' “==—„.; É ď.___ 5 > — \ vč? ' / _ a? \_ /.<.>.\,<,> !,<,> ' J 9 -- mo zm _' aun PARKING na ' _,mm o Summa.„2023 a osmi.».__.* ' ' ',u,_? mama 01 '._=--- !Q \ _.<.> - < ;.: \ IF11a :|: /\ ' ' ;" " 7_ na ; \ T_ecnmcm'r PARKING --—""' %$“ 51321,<,> \ ' |.= ' \.<.> 57h.<.>.: i.© Bza \ 'i -.\ *le "WWF *; lmb ; * _ ' “ cn **"zhi _\ř_,4-J.1'“ ' „ o 14: i \ „ ' 82 i 24 <.>,\,\ ' _ 1 „ : \ : |“ | \ r “ Z:; \.\ V A na ' m za: \ ' m z::.*.:ssua \,A_ „ \ * \ Letiště PEasi.ÍLKPSi._)Q POU“ WPhBUS DZ 328 OPAKOVAT PO ZOOM
<br> PRRKING 04
<br> „.a—ř“ "" DENVEVZDUCHU
<br> 29.4: 30.4.2023
<br> wuggwgb (
<br> 300 —m
<br> "Ji další
<br> "umre uznanou
<br> mnam
<br> vu- »:aner
<br> '—
<br> m; Tm
<br> FARKOVIŠTÉ VEŘEJNOST
<br> & Tm;
<br> wp PARKOVIŠTÉ
<br> __
<br> E BUOM
<br> PARKOVIŠTÉ VEŘEJNOST
<br> IP11a
<br> 'ý—W 1000M
<br> L—
<br> FOUZE WP A BUS L.<.>.—.-.<.> -.-—J
<br> W—
<br> 1000 M.PARKGVIŠTÉ VEŘEJNOST \—
<br> É
<br> VIP FARKOWŠTÉ
<br> 1000 M
<br> PARKING 02
<br> : Plzeňským kraiem
<br> \ *./
<br> \ "'"—.<.> f /,/
<br> \ __ __,/ / __.<.>.PARKING 01“ já!-***
<br> „,„f' /
<br> / / \ / \ \ T/EC/HNICKÝ PARKING —-""' \ \ „Í )* \,<,>,f \ \._vn> PARKINgf'f-"f \ / 1 \ ?;,<.> ] / / / I ! tmu [,<,> i; ),f \ příloha k č.j.KRPP-1529/9c2/Č1-2023-031106-46 ze dne 31.1.2023.- \ / \ Í.: _ \ *).„.//.Š'A 4 já \ _.; \ 1/1 ;“ 1/ \ ll;,! ) ! / i * i! / Letiště Plasy !,' ( (LKPS) /- \
<br> _u_|>m<
<br> 411!
<br> - se RŠ; „„ E.<.> mwmm-„m„3-u__nšomm-ow_ 5 „&%—www 5.8%
<br> I,<.> <.>
Veřejná vyhláška OOP (179.84 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/2327/23
Spis.zn.: ZN/469/DSH/23
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 28.2.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.4 písm.b)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě návrhu společnosti Agentura 4PRO s.r.o <.>,náměstí Míru 10 <,>
301 00 Plzeň,IČ 02615436,ze dne 23.2.2023
<br> s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77 odst.1) písm.b) zákona o silničním provozu <,>
po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň – venkov,dopravní
inspektorát,Anglické nábřeží 7,306 09 Plzeň,ze dne 31.1.2023 <,>
č.j.: KRPP-15299-2/ČJ-2023-031106-46,přechodnou úpravu provozu na pozemní
komunikaci – silnici I/27,k zajištění bezpečnosti silničního provozu,v souvislosti
s konáním akce „ Den ve vzduchu s Plzeňským krajem“ <.>
<br> - Dotčený úsek silnice I/27 mezi městem Plasy a obcí Rybnice,stanovení
dopravního značení a zařízení – podle předložené situace DIO
<br> - Doba platnosti: dne 29.dubna 2023 a dne 30.dubna 2023,vždy od 08.00 hod <.>
do 18.00 hod (mimo tuto dobu bude dopravní značení předepsaným způsobem
zneplatněno)
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává
za následujících podmínek:
<br> - budou dodrženy podmínky dotčeného org...

Načteno

edesky.cz/d/6051278

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz