« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení08_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_KToncsková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [109 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: „ „ XXXXXXXX XXXXXXXXX,Castrov XX,XXX XX Castrov Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 8/ZP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 19.10.2016 podala paní XXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Častrov XX,XXX XX,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to XX ks jabloně a X ks hrušně na pozemcích žadatelky č.141,trvalý travní porost,č.142/2,orná půda,č.149/6,orná půda v obci a k.ú.Castrov
<br> Dnem 20.10.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad plánuje povolit pokácení stromů dle výsledku šetření komise <.>
<br> Na místě proběhlo šetření členů komise životního prostředí.Dle názoru většiny z nich je naprostá většina stromů v nevyhovujícím stavu.Koruny prosychají,mají mechanicky poškozené koruny (zlomy),na části z nich se vyskytují plodnice dřevokazných hub <.>
<br> Jeden ze stromů,jabloň,je nejdále od stavení žadatelky.Roste prakticky uprostřed louky jako solitér.Ko— mise navrhuje tento strom zachovat alespoň do doby dokončení náhradní výsadby <.>
<br> Žadatelce ukládá předložit vyjádření vlastníka sousedního pozemku ke kácení,protože stromy rostou přímo na hranici pozemku <.>
<br> Při provedení náhradní výsadby respektovat hranici a nové stromy sázet v předepsané vzdálenosti od hra— nice pozemku,aby v budoucnosti nedocházelo ke sporům vlastníků <.>
<br> Písemné vyjádření členů komise je součástí spisu <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OÚ Častrov ato do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení,poté bude ve věci r...

Načteno

edesky.cz/d/6051266

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz