« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení09_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_VFojt

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [96 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: „ XXXXXXXX XXXX,“Častrov XXX,XXX XX Častrov „ Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 9/ZP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 7.11.2016 podal XXX XXXXXXXX XXXX,bytem Častrov XXX,XXX XX Častrov,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to X ks jasanu ztepilého na p.č.13/1 v obci Častrov a katasrálním území Pelec <.>
<br> Dnem 8.11.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona ČNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad plánuje povolit pokácení stromu dle výsledku šetření komise <.>
<br> Na místě proběhlo šetření členů komise životního prostředí.Dle názoru většiny z nich je strom v nevyho— vujícím stavu.Koruna je proschlá,hrozí pád větví na komunikaci a nebezpečí úrazu <.>
<br> Na místě proběhlo Šetření,při prohlídce bylo zjištěno,že stav stromu je špatný a proto je komisí doporučeno jeho pokácení <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OÚ Častrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná— mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> A
<br> íj/ŽČK 1% /\/ <,>
<br> lng.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br>.<.>,;Š ' “ “.<.> —í! „s „,-
<br> ŽŠĚ'WOV 105
<br> E—mail: telefon: fax: IČO: bankovní spoj ení: číslo účtu: obechastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/6051265

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz