« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení07_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [372 KB]
Obecní úřad Častrov
okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu:
obec@castrov.cz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800
<br>
<br>
<br> Účastníci řízení:
<br> Obec Častrov,IČ 00247987,Častrov 105,394 63 Častrov
Obecní úřad Častrov,Častrov 105,394 63 Častrov
<br>
naše značka vyřizuje v Častrově dne
7/ŽP/2016 XXXXX XXXXXXX X.XX.XXXX
<br>
Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br>
Dne 15.10.2016 podala Obec Častrov podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin ros-
toucích mimo XXX a to X ks olše lepkavé na hrázi Dolního návesního rybníka v Pelci na st.p.č.16 <.>
<br> Dnem 16.10.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 76
odst.1 písm.b) zákona ČNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky
řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad plánuje pokácení 5-ti ks olše lepkavé na hrázi Dolního návesního rybníka v Pelci na st.p.č <.>
16 <.>
Na místě proběhlo šetření členů komise životního prostředí.Dle názoru většiny z nich je šance přežití
stromů poměrně malá.Písemné vyjádření členů komise je součástí spisu <.>
Z důvodu kompletní rekonstrukce hráze rybníka je vhodné stromy pokácet a nahradit novými po skončení
prací <.>
Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu
podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OÚ Častrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto oznáme-
ní,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
starostka obce Častrov

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz