« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí starostky_místo konání voleb do ZK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [105 KB]
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
<br> Starosta obce Častrov podle 5 15 písm.f) zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstva kraje Vysočina se uskuteční v pátek 7.října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8.října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb :
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> v Častrově č.p.105 pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Častrově,Pelci,osadě Perky a osadě Drážďany
<br> ve volebním okrsku č.2 je volební místnost ve společenské místnosti školy v Metánově č.p.54 pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Metánově
<br> ve volebním okrsku č.3 je volební místnost ve společenské místnosti školy ve Ctiboři č.p.36 pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu ve Ctiboři a v Jakubíně <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem Ceské republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků <.>
<br> Abv váš hlas nepropadl.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.Nedávejte do obálky víc hlasovacích lístků.Nedávejte do obálky poškozený lístek ;.Nedávejte hlasovací XXXXXX do jiné obálky než do té,kterou vám dá volební
<br> komise ]
<br> Přeji Vám správnou volbu !
<br>.(,— (%„ý/f/
<br> lng.XXXX XXXXXXXX starostka
<br> V Častrově dne XX.X.2016

Načteno

edesky.cz/d/6051245


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz