« Najít podobné dokumenty

Obec Postřižín - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci, silnice č. III/24219, ulice Máslovická v obci Postřižín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřižín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-6162772403414595484.pdf (1.41 MB)
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 12128/2023 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 1801/2023 VYST/Br
2
2
2
<br>
<br> *MUKVX01050YY*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 02.03.2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> „Stanovení přechodné úpravy provozu“
na pozemní komunikaci,silnice č.III/24219,ulice Máslovická v obci Postřižín
<br>
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,kterou dne 20.02.2023 podala firma XXXXXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX,Hůrka č.p.XXXX <,>
278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen "žadatel“) v souladu s ustanovením § 173) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po písemném stanovisku Policie
České republiky,dopravní inspektorát Praha venkov - Východ,Č.j.KRPS-281592-2/ČJ-2022-011506 dne
15.11.2022
<br>
vydává opatření obecné povahy <,>
<br>
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst.1,písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí
zákon o silničním provozu
<br>
stanovuje
<br>
dne 02.03.2023 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci <,>
<br> silnici č.III/24219,staničení km: 11,070 – 11,240,parcelní číslo 319/1 v katastrálním území Postřižín <,>
<br> ulice Máslovická,obec Postřižín takto:
<br> Dopravní značení: dle dopr...

Načteno

edesky.cz/d/6051071

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřižín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz