« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Stanovisko SEA - návrh koncepce Celková aktualizace PRVK LK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyporadani pripominek k SEA PRVK LK
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
<br>
<br> Předkladatel: Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
<br> Zpracovatel: GHC regio s.r.o <.>
17.listopadu 1215/2b
779 00 Olomouc
tel.: +420 774 579 973
www.ghcregio.eu
<br>
<br>
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje <.>
<br>
Vyhodnocení koncepce zpracované na základě § 10 e,f zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí
s obsahem podle přílohy č.9 k zákonu č.100/2001 Sb.v platném znění <.>
<br>
<br> VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE KONCEPCI A VYHODNOCENÍ KONCEPCE
<br>
<br>
<br> Řešitelský tým:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,MBA (calabek@ghcregio.eu,+XXX XXX XXX XXX)
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX (vaskova@ghcregio.eu,+XXX XXX XXX XXX)
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX (petr@gotthans.cz,+XXX XXX XXX XXX)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Olomouci,02 / 2023
<br>
<br>
<br>
<br> Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
<br>
<br>
<br>
Vypořádání připomínek k Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP
<br>
2
<br> SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
<br>
<br> Číslo
Předkladatel
<br> vyjádření
Datum
<br> vyjádření
Č.j <.>
<br> vyjádření
Text připomínky
<br> Vyjádření k připomínce
zpracovatelem SEA
<br> 1
Krajský úřad
<br> Libereckého kraje <,>
odbor zdravotnictví
<br> 30.12 <.>
2022
<br> – Bez připomínek.–
<br> 2
<br> Krajský úřad
Libereckého kraje <,>
odbor územního
<br> plánování a
stavebního řádu
<br> 3.1.2023 – Bez připomínek.–
<br> 3
<br> Krajská hygienická
stanice
<br> Královéhradeckého
kraje
<br> 3.1.2023
KHSHK/00334/
2023/HOK.HK/
<br> Hr
Bez připomínek.–
<br>
<br> Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
<br>
<br>
<br>
Vypořádání připomínek k Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP
<br>
3
<br> 4
Městský úřad
Turnov,odbor
<br> životního prostředí
5.1.2023 OZP/23/2/KOR Bez připomínek.–
<br> 5
Česká ...
14490 stanovisko SEA Aktualizace PRVK LK
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Adresátům dle rozdělovníku
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC
KULK 14490/2023
<br> OŽPZ 1225/2021
<br> Mgr.Nevečeřal / 498
<br> marek.neveceral@kraj-lbc.cz
<br> 13.března 2023
<br>
STANOVISKO
<br>
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br>
<br> k návrhu koncepce
<br>
<br> Celková aktualizace
<br> Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
(dále jen „stanovisko“)
<br>
<br>
Předkladatel koncepce: Liberecký kraj
IČ: 70891508
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Zpracovatel vyhodnocení:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX,GHC regio s.r.o <.>
<br> (osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 767/117/OPVŽP/96 <,>
<br> prodlouženo č.j.47905/ENV/06; 61742/ENV/11; 45949/ENV/16;
<br> MZP/2021/710/5299)
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
Stručný popis koncepce:
<br>
<br> Účel a základní charakteristika koncepce
<br>
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále také jen PRVK LK) je strategickým
<br> dokumentem v oblasti vodovodů a kanalizací velkého územního celku – Libereckého kraje <.>
<br> Do PRVK LK jsou zahrnuty vodovody,skupinové vodovody a vodárenské soustavy zajišťující
<br> zásobování obyvatel pitnou vodou; PRVK LK rovněž obsahuje i způsob odkanalizování
<br> odpadních vod z jednotlivých sídel,včetně čištění odpadních vod <.>
<br>
<br>
<br> KULK 14490/2023
<br> Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – stanovisko SEA
<br>
<br> strana 2
<br> PRVK LK je průběžně aktualizován a v samos...

Načteno

edesky.cz/d/6051055

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz