« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - Dopravně inženýrské opatření při stavbě: „Výstavba a rekonstrukce chodníků Plužná, včetně dešťové kanalizace“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO12.pdf (421.79 kB)
Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO12název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO V
DÉLCE CCA 30 M <.>
<br> SCHÉMA DLE TP66 B/1 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO12
<br>
Listy a pohledy
DIO12
2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO13.pdf (471.84 kB)
C14
a
<br> seZ
ařa
<br> ď
<br> do
kolo
<br> ny
<br> P4
A1
<br> 5
<br> Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO13název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> UZAVŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU <.>
SCHÉMA DLE TP66 B/6 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO13
<br>
Listy a pohledy
DIO13
2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO11.pdf (437.88 kB)
Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO11název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO V
DÉLCE CCA 30 M <.>
<br> SCHÉMA DLE TP66 B/1 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO11
<br>
Listy a pohledy
DIO11
2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO9.pdf (436.94 kB)
Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO9název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO V
DÉLCE CCA 30 M <.>
<br> SCHÉMA DLE TP66 B/6 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO9
<br>
Listy a pohledy
DIO9
2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO8.pdf (539.44 kB)
IP
22
<br> V
JÍZ
<br> DĚ
PŘ
<br> ED
NO
<br> ST
I
<br> ZM
ĚN
<br> A
<br> PO
ZO
<br> R
<br> P2 E2
b
<br> IP22
<br> V JÍZDĚ
PŘEDNOSTI
ZMĚNA
<br> POZOR
<br> P2E2b
<br> P4
<br> C1
4a
<br> se
Za
<br> řa
ď
<br> do
ko
<br> lon
y
<br> SS
Z D
<br> OP
LN
<br> ĚN
O
<br> RU
ČN
<br> ÍM
Ř
<br> ÍZE
NÍ
<br> M
<br> C14a
<br> se
Zařaď
<br> do kolony
<br> P4
<br> IP
22
<br> V
JÍZ
<br> DĚ
PŘ
<br> ED
NO
<br> ST
I
<br> ZM
ĚN
<br> A
<br> PO
ZO
<br> R
<br> Z2
3xS7 typ1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> Z2
3xS
<br> 7 ty
p1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> C1
4a
<br> se
Za
<br> řa
ď
<br> do
ko
<br> lon
y
<br> P4
<br> IJ4a
<br> BUS
BUS
<br> IJ4a
<br> Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO8název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> ČÁSTEČNÁ UZÁVĚRA
KOMUNIKACE DLE TP66
<br> SCHÉMA B/6
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO8
<br>
Listy a pohledy
DIO8
2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO10.pdf (422.97 kB)
Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO10název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO V
DÉLCE CCA 30 M <.>
<br> SCHÉMA DLE TP66 B/1 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO10
<br>
Listy a pohledy
DIO10

Načteno

edesky.cz/d/6051052

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz