« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

32.2. priloha_1161743193_1_2023_001_03_DIO_PLUŽNÁ_DIO10 sig..pdf (2.71 MB)
Ředitel ateliéru Zodpovědný projektantTech.kontrola Vypracoval
<br> stavba:
<br> VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
PLUŽNÁ
<br> HIP: XXXXXXXX XXXXX
<br> číslo zakázky:
<br> stupeň dokumentace:
část: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ datum:
objekt: - měřítko: formát:
obsah:
<br> SITUACE DIO
výkres číslo: výtisk číslo:
<br> DIO10název dig.souboru: číslo přílohy:
<br> CR PROJECT s.r.o <.>,POD BORKEM 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> URL: http://www.crproject.cz
fax: +420 326 700 665
tel.: +420 326 700 666
<br> e-mail: info@crproject.cz
GSM GATE: +420 606 602 039
<br> ZNAČKY V ROZPORU S DIO
BUDOU ZNEPLATNĚNY
<br> POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO V
DÉLCE CCA 30 M <.>
<br> SCHÉMA DLE TP66 B/1 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Jirák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Horák J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.Adamů J <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Loupý M <.>
<br> AutoCAD SHX Text
2023-001/03
<br> AutoCAD SHX Text
DIO
<br> AutoCAD SHX Text
03.2023
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
A4
<br> AutoCAD SHX Text
Situace DIO Plužná.dwg
<br> AutoCAD SHX Text
DIO10
<br>
Listy a pohledy
DIO10
<br>
2023-03-16T11:01:04+0100
PhDr.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Rozhodnutí (2.62 MB)
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> & Odbor dopravy a silničního hospodářství *
<br> Komenského náměstí 61,293 01 XXXXX XXXXXXXX Telefon.: XXX XXX XXX,Fax: XXX XXX 336,326 716344,e-maíl: machacek©mb-net.cz
<br> Č.j.: ODSH 253-280/2023-23/048—1 H-INTES SNL $“?,IČO 256 36 332 ase zn.<.> XXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX POd Bf)/"kem XXX Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXXXX XXX XX Mladá BOÍCSlaV ROZHODNUTÍ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic,dle ustanovení 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě předchozího souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizace,Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,územní odbor,dopravní inspektorát XXXXX XXXXXXXX a po projednání s dotčenými úřady a subjekty
<br> p o v o l u j e 1 <.>
<br> ve smyslu ustanovení 5 24 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a ve smyslu 5 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dopravní omezení — částečnou uzavírku silnice II.třídy č.272 v obci Plužná — posuvné pracovní místo délky cca 30 m v úseku od křižovatky se silnicí III.třídy č.272 33 až k domu č.p.55 -— „I.etapa“,z důvodu výstavby a rekonstrukce chodníků v obci Plužná,vč.dešťové kanalizace,dle sit.DlO v příloze <.>
<br> Žadatel: spol.H-INT ES s.r.o <.>,IČO 256 36 332,Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> '
<br> Udaje o uzavírce : X) Usek uzavírky: silnice II.třídy č.272 - posuvné pracovní místo délky cca 30 m v úseku od křižo-
<br> vatky se silnicí III.třídy č.2 72 33 až k domu č.p.55 v obci Plužná.2) Důvod uzavírky: stavba a rekonstrukce chodníků v obci Plužná,vč.dešťové kanalizace.3) Druh uzavírky: částečná,dle DIO 10 (dat: 03.2023,2023—001/03 ),zúžení jízdního pruhu 4)Termín uzavírky: od 16.3.2023 ...

Načteno

edesky.cz/d/6051051

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz