« Najít podobné dokumenty

Obec Zeleneč - Záměr prodeje a koupě nemovitých věcí v obci Zeleneč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zeleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - koupě, prodej pozemků p. Mixa (428.57 kB)
ZÁMĚR OBCE ZELENEČ
<br>
<br> Obec Zeleneč tímto ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> v účinném znění,zveřejňuje
<br>
<br> záměr prodeje a koupě nemovitých věcí v katastrálním území Zeleneč,obec Zeleneč
<br>
<br> spočívající v XXX,že:
<br>
<br> i) obec Zeleneč převede vlastnické právo k:
<br>  pozemku parc.č.825/17 (ostat.pl <.>,ostat.komunikace) v obci a katastrálním území Zeleneč o výměře
<br> 2 m2,oddělenému z pozemku parc.č.825/1 (ostat.pl <.>,ostat.komunikace) v obci a katastrálním území
<br> Zeleneč geometrickým plánem č.1143-45/2017,vyhotoveným Radimem Hadravou,K.Čapka 119,250
<br> 91 Zeleneč,ověřeným zeměměřickým inženýrem Ing.Petrou Koubkovou dne 11.12.2017 pod č <.>
<br> 235/2017 a opatřeným souhlasem Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště
<br> Praha – východ,ze dne 12.12.2017 (dále jen „geometrický plán),a
<br>  pozemku parc.č.612/138 (ostat.pl <.>,ostat.komunikace) v obci a katastrálním území Zeleneč o výměře
<br> 47 m2,oddělenému geometrickým plánem z pozemku parc.č.612/81 (ostat.pl <.>,ostat.komunikace)
<br> v obci a katastrálním území Zeleneč <,>
<br> (dále společně jen „Pozemky obce“) vlastníku sousedícího pozemku (parc.č.612/80 (ostat.pl.) v obci
<br> a katastrálním území Zeleneč),a to za kupní cenu 18.951,-Kč <.>
<br>
<br> ii) vlastník pozemku parc.č.1188 v obci a katastrálním území Zeleneč převede na obec Zeleneč vlastnické
<br> právo k pozemku parc.č.1188/2 (ostat.pl <.>,jiná plocha) o výměře 33 m2,oddělenému geometrickým plánem
<br> č.1144-44/2017,vyhotoveným Radimem Hadravou,K.Čapka 119,250 91 Zeleneč,ověřeným zeměměřickým
<br> inženýrem Ing.Petrou Koubkovou dne 11.12.2017 pod č.236/2017 a opatřeným souhlasem Katastrálního
<br> úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Praha – východ,ze dne 12.12.2017 z pozemku parc.č <.>
<br> 1188 (ostat.pl <.>,jiná plocha) v obci a katastrálním území Zeleneč (dále jen „Pozemek jiného vlastníka“),a to za
<br> cenu 12.7...

Načteno

edesky.cz/d/6051048

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zeleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz