« Najít podobné dokumenty

Obec Skorkov (Havlíčkův Brod) - Zápis ze zasedání ZO ze dne 18.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skorkov (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 18.3.2023
Kraj Vysočina
OBEC SKORKOV
<br>
<br> 18.3.2023
OÚS -272727/2023|číslo jednací | |Vyřizuje| Ve Skorkově dne
<br> Bc.XXXXXXXX XXXX,starosta
Kontrola plnění úkolů z ustavujícího zasedání ZO dne 22.10.2022 <.>
Hospodaření obce,aktuální finanční přehled,rozpočtová opatření
č.5/5/2022 ze dne 18.08.2022
(zveřejněné vyvěšením na úřední desce dne 15.09.2022) <,>
č.6/6/2022 ze dne 17.09.2022
(zveřejněné vyvěšením na úřední desce dne 13.10.2022) <,>
č.7/7/2022 ze dne 16.10.2022
(zveřejněné vyvěšením na úřední desce dne 11.11.2022) <,>
schválená starostou na základě zplnomocnění ZO <,>
projednání rozpočtu obce na rok 2023
(návrh zveřejněn vyvěšením na úřední desce dne 18.11.2022) <.>
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Skorkov ze strany Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 15.11.2022 <.>
Geometrické plány k pozemkům v majetku obce,zveřejnění záměrů,rozhodnutí ZO k již zveřejněným záměrům dne 22.10.2022 <.>
Informace k volbě prezidenta České
republiky (
v termínu
13.1 a 14.1.2023 <,>
I.kolo a 27.1.a 28.1 <.>
2023 <,>
II.kolo) <.>
Vyřazení drobného majetku obce,inventarizace majetku obce k 31.12.2022 (složení inventarizační komise) <.>
Dohody o provedení práce na rok 2023 <.>
Vánoční výzdoba,Silvestr,taneční zábava v obecní pivnici <.>
Diskuze,různé <.>
jt - starosta
<br>
Z Á P I S
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SKORKOV
konané dne 18.března 2023 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti v budově Obecního úřadu Skorkov
Zahájení zasedání :
Zasedání Zastupitelstva obce Skorkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v sobotu dne 18.3.2023 v 17.00 hodin předsedajícím starostou obce Bc.Jaroslavem Fejtem (dále jako „starosta) <.>
Starosta konstatoval,že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno.Informace podle ust.§ 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,byla zveřejněna formou pozvánky ze dne 9.3.2023,vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Skorkov,v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů,a to od 9.3.2023 do 18.3.2023,současně byla zveřejněna na elektronic...

Načteno

edesky.cz/d/6051044

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skorkov (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz