« Najít podobné dokumenty

Obec Štipoklasy - Zápis č.238 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 14.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štipoklasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.238 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 14.12.2022
Zápis č.238 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 14.12.2022
<br>
Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy,Štipoklasy 20
<br>
<br> Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva <.>
<br> Přítomni : R.Křivánek,Ing.V.Brož,J.Duspiva,J.Křivánek,K.Novotný,M.Viktora <,>
<br> Bc.H.Vránová
<br> Omluveni :
<br> Hosté : -
<br>
<br> Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů
<br> Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č.237 ze dne 16.11.2022 <.>
<br> Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Martina Viktoru a Jiřího Křivánka a jako
<br> zapisovatele zápisu J.Vlčkovou <.>
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu M.Viktoru a J.Křivánka <,>
<br> zapisovatelem J.Vlčkovou <.>
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.238/1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou o konání zasedání
<br> zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO obce Štipoklasy schvaluje následující program zasedání :
1) Schválení programu zasedání ZO,stanovení ověřovatelů
<br> 2) Rozpočet obce Štipoklasy na rok 2023
<br> 3) Rybník Rožumberk
<br> 4) Kanalizace
<br> 5) Rozpočtové opatření
<br> 6) Různé
<br> 7) Diskuze
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.238/2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.) Rozpočet obce Štipoklasy na rok 2023
<br> Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2023 <.>
<br> Příjmy : 2 548 241,00 Kč
<br> Výdaje : 2 548 241,00 Kč
<br> Financování : 0,00 Kč
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO schvaluje rozpočet obce Štipoklasy na rok 2023 jako vyrovnaný <.>
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.238/3 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.) Rybník Rožumberk
<br> ZO...

Načteno

edesky.cz/d/6051038

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štipoklasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz