« Najít podobné dokumenty

Obec Štipoklasy - Zápis č.236 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štipoklasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.236 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.10.2022
Zápis č.236 z ustavujícího Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy
<br> konaného dne 19.10.2022 od 19.00 hod
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstvo obce Štipoklasy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
<br> hod dosavadním starostou obce Radkem Křivánkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o
<br> zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91
<br> odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů
<br> ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.Informace
<br> podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Štipoklasy zveřejněna
<br> v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
<br> desce <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že
<br> přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva),takže
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
<br> složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že
<br> odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
<br> č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích
<br> a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibu...

Načteno

edesky.cz/d/6051036

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štipoklasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz