« Najít podobné dokumenty

Obec Štipoklasy - Zápis č.235 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 21.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štipoklasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.235 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 21.9.2022
Zápis č.235 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 21.9.2022
<br>
Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy,Štipoklasy 20
<br>
<br> Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva <.>
<br> Přítomni : R.Křivánek,Ing.V.Brož,J.Duspiva,J.Křivánek,M.Málek,K.Novotný <,>
<br> Bc.H.Vránová
<br> Omluveni :
<br> Hosté : -
<br>
<br> Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů
<br> Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č.234 ze dne 29.6.2022 <.>
<br> Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Bc.Hanu Vránovou a XXXXXX Málka a jako
<br> zapisovatele zápisu J.Vlčkovou <.>
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Bc.H.Vránovou a M.Málka <,>
<br> zapisovatelem J.Vlčkovou <.>
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.235/1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou o konání zasedání
<br> zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO obce Štipoklasy schvaluje následující program zasedání :
1) Schválení programu zasedání ZO,stanovení ověřovatelů
<br> 2) Polní cesta C18 – směr Zdeslavice
<br> 3) Živý plot zastávka ČD
<br> 4) Rozpočtové opatření
<br> 5) Odkanalizování obce
<br> 6) Různé
<br> 7) Diskuze
<br> 8) Závěr
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.235/2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.) Polní cesta C18 – směr Zdeslavice
<br> ZO bylo seznámeno s projektovou dokumentací Polní cesty C18 v k.ú.Štipoklasy u Černín <,>
<br> stavebník ČR -Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,pobočka
<br> Kutná Hora.V rámci realizace akce dojde k vykácení některých dřevin a osázením ovocných
<br> stromů <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO souhlasí se stavbou Polní cesty C18 v k.ú.Štipoklasy u Černín v...

Načteno

edesky.cz/d/6051035

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štipoklasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz