« Najít podobné dokumenty

Obec Štipoklasy - Zápis č.232 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 9.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štipoklasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.232 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 9.3.2022
Zápis č.232 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 9.3.2022
<br>
Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy,Štipoklasy 20
<br>
<br> Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva <.>
<br> Přítomni : R.Křivánek,Ing.V.Brož,J.Duspiva,J.Křivánek,M.Málek,K.Novotný <,>
<br> Bc.H.Vránová
<br> Omluveni : -
<br> Hosté : -
<br>
<br> Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů
<br> Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č.231 ze dne 29.12.2021 <.>
<br> Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Bc.Hanu Vránovou a XXXXX Málka a jako
<br> zapisovatele zápisu J.Vlčkovou <.>
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Bc.H.Vránovou a M.Málka <,>
<br> zapisovatelem J.Vlčkovou <.>
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.232/1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou o konání zasedání
<br> zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO obce Štipoklasy schvaluje následující program zasedání :
1) Schválení programu zasedání ZO,stanovení ověřovatelů
<br> 2) Memorandum o partnerství a spolupráci - odpady
<br> 3) Dohoda o ukončení smlouvy – Integrovaná doprava
<br> 4) Rozpočtové opatření
<br> 5) Kanalizace
<br> 6) Různé
<br> 7) Diskuze
<br> 8) Závěr
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.232/2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.) Memorandum o partnerství a spolupráci – odpady
<br> Zastupitelstvo obce projednalo Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení
<br> odpadového hospodářství obce Štipoklasy mezi obcí Štipoklasy a Elektrárnou Opatovice a.s.a
<br> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO schvaluje podpis Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpa...

Načteno

edesky.cz/d/6051032

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štipoklasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz