« Najít podobné dokumenty

Obec Holčovice - Usnesení ze zasedání ZO Holčovice č. 4/2023 ze dne 15.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO Holčovice č. 4/2023 ze dne 15.3.2023
Usnesení č.4/2023 Stránka 1
<br>
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO HOLČOVICE Č.4/2023
<br> KTERÉ SE KONALO V OBECNÍM DOMĚ HOLČOVICE DNE 15.3.2023 OD 17:00 HODIN
<br>
<br> PROGRAM:
<br>
<br>
<br> 1) Zahájení,schválení programu 4.zasedání ZO Holčovice
<br> 2) Stanovení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
<br> 3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.3/2022
<br> 4) Projednání a schválení pozemkových záležitostí
<br> 5) Projednání a schválení cenové nabídky VZMR „Těžba dřeva a přibližování na OM v lesích
<br> obce Holčovice 2023“
<br> 6) Projednání a schválení pověření starosty obce k podpisu smluv o prodeji dřeva
<br> 7) Projednání a schválení cenové nabídky VZMR „Rekonstrukce čp 177 Holčovice - PD“
<br> 8) Projednání a schválení cenové nabídky „Elektronická úřední deska“
<br> 9) Projednání a schválení cenové nabídky „Oprava a údržba rozhledny“
<br> 10) Projednání zprávy komise k pachtu obecních pozemků
<br> 11) Projednání zprávy předsedy finančního výboru o vyúčtování dotací přidělených v roce
<br> 2022 a projednání a rozhodnutí o přidělení dotací žadatelům na rok 2023 a schválení
<br> veřejnoprávní smlouvy
<br> 12) Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Holčovice za rok 2022 včetně schválení
<br> rozdělení hospodářského výsledku
<br> 13) Projednání a schválení žádosti k vybudování 2.třídy v mateřské škole ZŠ a MŠ Holčovice
<br> 14) Projednání a schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
15) Projednání a schválení souhlasů s napojením sjezdu k rodinnému domu na místní
<br> komunikaci
<br> 16) Projednání a schválení souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les
<br> 17) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního
<br> hospodáře a dalších pracích v lesích obce Holčovice
<br> 18) Projednání zprávy OLH o hospodaření v lesích obce Holčovice za rok 2022
<br> 19) Projednání a schválení počtu zaměstnanců obce
<br> 20) Projednání a schválení poplatku za Naučný kemp pro děti v RS Prudká v ro...

Načteno

edesky.cz/d/6051016

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz