« Najít podobné dokumenty

Město Řevnice - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Řevnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3295 Rozpočtové opatření č 1 2023
Rozpočtové opatření č.1 pro rozpočet roku 2023 PŘÍJMY
<br> Paragraf/položka rozpočet nový stav po RO 1 příjmy úprava o
<br> v Kč v Kč v Kč
<br> 4112 2 000 000,00 2 200 300,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy na rok 2023 200 300,00
<br> 4116 0,00 1 276 604,18 Dotace od MPSV na provoz "Dětské skupiny" - třetí třetina roku 2022 a první třetina roku 2023 1 276 604,18
<br> 4121 6 010 748,00 5 854 748,00 Příspěvky od obce Zadní Třebaň na žáky - mělo být uhrazeno v roce 2023,ale platba byla uhrazena v roce 2022 -156 000,00
<br> 4121 5 854 748,00 6 244 061,05 Příspěvky od obcí na poskytování pečovatelských služeb - pro rok 2023 bylo plánováno 400.000,- Kč 389 313,05
<br> 4122 1 300 000,00 2 445 800,00 Dotace neinvestiční od Středočeského kraje pro Pečovatelskou službu na rok 2023 1 145 800,00
<br> 4213 0,00 3 000 000,00 Dotace od SFŽP ČR na akci "Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích" 3 000 000,00
<br> 4216 6 500 000,00 7 400 000,00 Dotace od MMR na pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu 900 000,00
<br> 5311/2324 8 246,00 33 694,00 Městská policie - vratka poměrné části stabilizačního příspěvku a za výstroj při skončení pracovního poměru 25 448,00
<br> FINANCOVÁNÍ:
<br> 8115 20 000 000,00 28 215 673,77 Finanční prostředky stav na bankovních účtech k 31.12.2022 8 215 673,77
<br> Celkem 41 673 742,00 56 670 881,00 14 997 139,00
<br> Rozpočtové opatření č.1 pro rozpočet roku 2023 VÝDAJE
<br> Paragraf/položka rozpočet nový stav po RO 1 výdaje úprava o
<br> v Kč v Kč v Kč
<br> 2212/6121 40 000 000,00 40 044 000,00 Úprava projektové dokumentace "Inženýrské sítě a komunikace ul.Mírová a Podbrdská 44 000,00
<br> 2212/6121 40 044 000,00 40 075 000,00 Úprava projektové dokumentace "Oprava komunikací ul.Divadelní a Vrchlického 31 000,00
<br> 2294/5323 512 000,00 768 000,00 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní S7 - záloha na I.a II.Q/2023 256 000,00
<br> 2321/6121 0,00 22 000,00 Garáž v areálu ČOV - elektroinstalace 22 000,00
<br> 232...

Načteno

edesky.cz/d/6050799

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Řevnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz