« Najít podobné dokumenty

Obec Velenka - Nedostatečně určitě zapsaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velenka.xlsx (10.81 kB)
List1
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Velenka X X 4275 ostatní plocha jiná plocha Velenka 777781,č.287/4 160
Nymburk Velenka Velenka Ležar František č.p.120,28915 Bříství 1 2 2370 ovocný sad Velenka 777781,č.361/10 184
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Bříství X X 2370 ovocný sad Velenka 777781,č.361/10 184
Nymburk Velenka Velenka Koštírová Marie Velenka 1 1 8632 orná půda Velenka 777781,č.489/14 141
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXXXX XXXX XXXXX Velenka X X XXXX orná půda Velenka XXXXXX,č.396 142
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXXXX XXXX XXXXX Velenka X X XXXX orná půda Velenka XXXXXX,č.513/1 142
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX,XXXXX Velenka X X 5838 orná půda Velenka 777781,č.536/2 177
Nymburk Velenka Velenka XXXX XXXXX Lstiboř XX,XXXXX Klučov X X XXXX orná půda Velenka 777781,č.344/4 198
Nymburk Velenka Velenka XXXX XXXXX Lstiboř XX,XXXXX Klučov X X XXXX orná půda Velenka 777781,č.344/7 198
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXX XXXXX č.p.XX,Kounice X X XXXX ovocný sad Velenka 777781,č.361/9 209
Nymburk Velenka Velenka XXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Velenka X X 5230 orná půda Velenka 777781,č.315/19 280
ČJ - UZSVM_SKO_2526_2023-SKOM(1).pdf (350.88 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 2786/SKO/2023-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/2526/2023-SKOM
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXX,Mgr <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 321 744 126
<br> E-MAIL: Jiri.Kincl@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Velenka
44
28912 Velenka
<br> DATUM: 27.2.2023
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Vážená paní starostko / Vážený pane starosto <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.února 2023 <.>
Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o zveřejnění tohoto seznamu na
úřední desce Vašeho úřadu společně s informačním materiálem ÚZSVM,který umožní občanům
lépe se v problematice NIV orientovat.Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je rovněž
zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv <.>
<br> Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024,připadne nemovitost
do vlastnictví státu.Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední
desce bez přerušení až do data 1.ledna 2024 <.>
<br> ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku
specializovaným státním institucím,které takový majetek potřebují ke své činnosti.Například
zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“),lesní pozemky pak
zejména na státní podnik Lesy České republiky <.>
<br> V ...
1Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022.pdf (757.73 kB)
| 1
<br> Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2021
pomohl dohledat správné majitele u 43 782 položek zapsaných na nedostatečně
identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv <.>
bezprizorní majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel stále obsahuje
řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj některý z podstatných údajů chybí <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky,nejnižší pak chmelnice.V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty a garáže <.>
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby <.>
<br> Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky.Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy,zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik,i státní správy,například se státními okresními archivy.Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky,z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit.Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení.Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek,o kterém vůbec nevěděli <,>
ale také například obcím,které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či bu...

Načteno

edesky.cz/d/6050788

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz