« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Zápis z 5. zasedání ZO Boršice ze dne 21.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C284e23030109590.pdf (7.41 MB)
oaec BORŠICE
<br> Zastupitelstvo obce Boršice
<br> Zápis z 5.zasedání Zastupitelstva obce Boršice,konaného v úterý dne 21.2.2023,od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu Boršice <.>
<br> A.1.Vlastní zahájení
<br> Jednání zahájil v 18:00 hodin starosta obce XXXX XXXX přivítáním všech přítomných.Starosta konstatoval,že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích,o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Boršice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ obce Boršice <.>
<br> A.2.Prezence a ověření zápisu z minulého jednání
<br> Na jednání je přítomno 11 členů obecního zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení sohopné <.>
<br> Omluvení členové zastupitelstva obce: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXX <.>
<br> Nepřítomní členové: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> A.X.Informace o ověření zápisu z minulého jednání
<br> Starosta dále vyhlásil,že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2022 je řádně vyhotoven,byl ověřen a je předložen zastupitelstvu k nahlédnutí <.>
<br> A.4.Určení ověřovatelůi zapisovatele a návrhové komise
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu zastupitele Mgr.Petru Stýskalovou a Ing.XXXXXX XXXXX,jako zapisovatele Michala Výstupa.Do návrhové komise jsou navrženi zastupitelé XXXX XXXX,XXXXX XXXX & XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Boršice určuje ověřovatele zápisu zastupitele Mgr.Petru Stýskalovou a Ing.XXXXXX XXXXX,jako zapisovatele Michala Výstupa.Do návrhové komise jsou navržení zastupitelé XXXX XXXX,XXXXX XXXX a XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Msledek hlasování: Pro: XX Proti: X Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> B.1.Vlastní program iednání:
<br> Předsedající sdělil,že byl v pozvánce uveden následující program jednání: 1.Zahájení
<br> 2.Obecní investice: - Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní...

Načteno

edesky.cz/d/6050786

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz