« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Výpis usnesení z 5. zasedání ZO ze dne 21.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 5. ZO Boršice 21. 02. 2023 - usnesení.pdf (619.48 kB)
OBEC BORŠICE
<br> OBEC BORŠICE
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě š 84,odst.2,písmeno a) a b) zákona č.128 /2000 Sb.zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozděj ších předpisů schvaluje přípravu projektu „Obec Boršice — FVE mateřská škola“.Zastupitelstvo obce Boršice dále schvaluje podání žádosti o dotaci V rámci výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Modemizačního fondu v programu 2.Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a zajištění vlastních finančních prostředků <.>
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vyřizování potřebných úkonů souvisejících s přípravou a podáním žádosti.Zastupitelstvo dále schvaluje úhradu stavebně technologické studie ve výši 15 000 Kč + DPH,povinného energetického posouzení a auditu projektu v ceně 44 000 Kč + DPH a cenu přípravy a administrace žádosti o dotaci ve výši 32 000 Kč + DPH.Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Příkazní smlouvy s příkazníkem Alumbrado s.r.o <.>,Rašínova 103/2,Brno,602 00,IČ: 29194911 <.>
<br> OBEC BORŠICE
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě š 84,odst.2,písmeno a) a b) zákona č.128 /2000 Sb.zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů schvaluje přípravu projektu „Rekonstrukce gastrotechnologie v MŠ Boršice“ a přípravu žádosti o dotaci v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021-2027 — Výzvy č.9 - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře,Opatření 1.1.2 — Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů.Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vyřizování potřebných úkonů souvisejících s přípravou žádosti o dotaci.Zastupitelstvo dále schvaluje úhradu povinného energetického posouzení a auditu projektu v ceně 55 000 Kč + DPH a přípravy a administrace žádosti o dotaci ceně 37 000 Kč +...

Načteno

edesky.cz/d/6050785

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz