« Najít podobné dokumenty

Obec Úlehle - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 obce Úlehle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úlehle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zobrazit tiskovinu
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Obec Úlehle
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Úlehle
Úlehle 28
387 19
<br> 00667901
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 724685018
E-mail eva.kahovcova@gmail.com
<br> Majetek 1
<br> Hlavní kniha analytická 2
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 7
<br> Fin 2-12M 8
<br> Inventarizační zpráva 20
<br> Rozvaha 22
<br> Výkaz zisku a ztráty 25
<br> Příloha 27
<br> Vyúčtování ke státnímu rozpočtu 41
<br> Zpráva o přezkumu za rok 2022 42
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně.docx 51
<br> Strana
<br>
<br> Obec Úlehle,IČO 00667901 KEO4 1.12.0 UC503
<br> Majetek
<br> Období: 12/2022
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
<br> (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113 300,00 0,00 113 300,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 231 342,00 147 620,00 378 962,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Stavby 4 115 457,00 0,00 4 115 457,00
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 447 465,60 0,00 447 465,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 775 744,27 34 128,06 809 872,33
<br> Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Pozemky 851 919,34 0,00 851 919,34
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 111 320,00 -111 320,00 0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 30 500,00 30 500,00
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -113 300,00 0,00 -113 300,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -72 498,00 -7 716,00 -80 214,00
<br> Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám -2 176 394,91 -69 110,00 -2 245 504,91
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -310 739,00 -11 436,00 -322 175,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -775 744,27 -3...

Načteno

edesky.cz/d/6050771

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úlehle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz