« Najít podobné dokumenty

Obec Kolešov - Část 1.pdf (1.62 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Část 1.pdf (1.62 MB)
Obec Kolešov Kolešov 35.270 04,Hořesedly,IČ 00639869 I<o|esov©iol.cz_,_wwwioleggyií Tel.č.: 601 562 185
<br> Naše značka: V Kolešové dne 17.03.2023
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> Obecní úřad Kolešov.jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) příslušný k rozhodování podleě 2 zákona č.106/1999 Sb.<.>,o svobodném přístupu k informacím.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákon o svobodném přístupu k informacím.kterou dne 24.01.2023 podal pan
<br> _ datum narození _trvale bytem —
<br> (dále jen.<.> žadatel“) podle ustanovení 5 15 odst.l.& 2 odst.<.> 4 ve spojení © 3 odst.3 podle něhož nelze informace poskytnout a š 20 odst.4 zákona č.106/1999 Sb.<.>.o svobodném přístupu k informacím.ve Spojení s příslušnými ustanoveními zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> rozhodl
<br> že žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.„ o svobodném přístupu k informacím.ve znění pozdějších předpisů.kterou podal u Obecního úřadu Kolešov dne 24.01.2023 XXX XXXXXX XXXXXXX.datum narození XX.XX.XXXX,trvale bytem Kolešov 61.270 04 Hořesedly.se
<br> odmítá <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Písemnou Žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím.ve znění pozdějších předpisů.kterou podal u Obecního úřadu Kolešov dne 24.01.2023
<br> XXX XXXXXX Porazik.<.> datum narození XX.XX.XXXX <.>,trvale bytem Kolešov 61,270 04 Hořesedly,žadatel požaduje,citujeme:
<br> „Dle tohoto zákona žádám obecní úřad v Kolcšově o:
<br> a) Datum a číslo usnesení (rozhodnutí zastupitelstva obce) kde a na základě čeho bylo rozhodnuto o změně a účelu užívání víceúčelového cena-a Oproti původnímu záměru vycházejícímu z PRO 2013- 2021 <.>
<br> b) Datum a číslo usnesení (rozhodnutí zastupitelstva obce) kde bylo rozhodnuto o zadání a vytvoření zcela nového projektu k užívání budovy č.p.72 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/6050752

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz