« Najít podobné dokumenty

Obec Kolešov - Část 2.pdf (2.14 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Část 2.pdf (2.14 MB)
Obec Kolešov
<br> Kolešov 35,270 04,Hořesedly,lČ 00639869 jít.)lesovtcvioltg,wwwjkolesovnv Tel.č.: 601 562 185
<br> „0 Schválenon Studii provedz'tetnoatt včetne finanční analýzy nákladů na přesunutí a chod prostor obecního úřadu v budově č.p.72
<br> g) Scan (eldokttment) nového statického posudku ve kterém jsou zahrnuta opatření pro projekt noveho užívaní budovy č.p.3 5,(domov senzor-ti) která vylučují možna rizika trvalého užívaní ] patra stanovené statickým pouttdkem v budovy č.p.3 5 v roce 2 008 “ (konec citace) <.>
<br> Povinný subjekt posoudil,zda zaslaná žádost obsahuje náležitosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím a konstatuje,že žádost splňuje veškeré formální náležitosti <.>
<br> Z hlediska obsahového správní orgán konstatuje následující:
<br> K informacím které žadatel požaduje,povinný subjekt uvádí,že dle ustanovení 5 2 odst.4 zákona o svobodném přístupu k informacím se informační povinnost vztahuje pouze k těm informacím,kterými povinné subjekty disponují,tzn.k informacím reálné existujícím <.>
<br> Povinný subjekt prověřil existenci informací požadovaných v žádosti,přičemž při tomto šetření bylo zjištěno,že povinný subjekt nemá k dispozici požadované informace ve smyslu ©“ 3 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.(takové informace u povinného subjektu neexistují) <.>
<br> Podle © 3 odst.3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě.<.> zaznamenaný na jakémkoliv nosiči <,>
<br> zejména obsah písemného záznamu na listině,zaznamu uloženého v elektrické podobě nebo záznamu zvukového,obrazového nebo audiovizuálního <.>
<br> Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím,kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují,tzn.k informacím reálně existujícím._
<br> Neexistence informace sice jako výslovný důvod pro odmítnutí žádosti není v zákoně uvedena,avšak soudní judikatura hovoří o tzv.faktických důvodech odmítnutí žádosti — viz.např.rozsudek Ne...

Načteno

edesky.cz/d/6050751

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz