« Najít podobné dokumenty

Obec Kolešov - Část 3.pdf (856.15 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Část 3.pdf (856.15 kB)
Obec Kolešov
<br> Kolešov 35,270 04,Hořesedly,IČ 00639869 Tel.č.: 601 562 135
<br> kolesov©ioicz,kaolesovlcz
<br> K Vaši žádosti o informaci uvádíme.<.> že požadovanými informacemi nedisponujeme,tyto informace
<br> neexistuji.Jedna se o budouci rozhodnutí a vytváření nových informací a z tohoto důvodu se tedy povinnost poskytovat informace povinneho subjektu netýká <.>
<br> Z výše uvedených důvodů Obecní úřad Kolešov rozhodl
<br> tak,jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení () odvolání :
<br> Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust.© 86 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád„ ve mění ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručen podáním u Obecního úřadu Kolešov <.>
<br> & 81 odst.1 ve spojení s ust.5 83 odst.1 a ust.pozdějších předpisů (dáíejen "správní řád") odvolat im ke Krajskému úřadu Středočeského kraje„ a to
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce Kolešov
<br> tmm—::- FF:-'Em :!:-ha Ju.<.>.—_ 1m “fw—lh
<br> Obdrží:
<br> y_častníci řízeni:
<br> _:—
<br> vlastni

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz