« Najít podobné dokumenty

Obec Vítějeves - ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021 MIKROREGION BRNĚNEC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítějeves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Brněnec
<br> IČ: 70896879
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 25.listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání dne 8.února 2022 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 25.11.2021.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne
<br> 08.02.2022.Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martína Šiborová
<br> - kontroloři: — Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a s 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXXX - předseda svazku Mikroregion Brněnec
<br> XXX XXXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí X.X.5,533 31 Pardubice,tel.: +420 026 530,ewrnaií: švenabnnnavěkwag;;“ !
<br> „.budu.? <.v u.i./
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní ú...
ZPRAVA-O-VYSLEDKU-PREZKOUMANI-HOSPODARENI-ZA-ROK-2021-MIKROREGION-BRNENEC
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Brněnec
<br> IČ: 70896879
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 25.listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání dne 8.února 2022 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 25.11.2021.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne
<br> 08.02.2022.Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martína Šiborová
<br> - kontroloři: — Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a s 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXXX - předseda svazku Mikroregion Brněnec
<br> XXX XXXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí X.X.5,533 31 Pardubice,tel.: +420 026 530,ewrnaií: švenabnnnavěkwag;;“ !
<br> „.budu.? <.v u.i./
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní ú...
Stáhnout
Ministerstvo financí
<br> ROK 2021
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> IČO 70896879
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLN
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Brněnec Chrastavec 55 596 04 Brněnec
<br> ÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> Fin 2 — 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Výsledek od
<br> Schválený Rozpočet Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a 1 2 3 0000 Neinv.přijaté transf.od obcí 150 000,00 150 000,00 144 039,00 96,0 96,0 0000 Neinv.přijaté transf.od krajů 90 000,00 90 000,00 100,0 3749 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 104,36 20,9 20,9 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 500,00 500,00 104,36 20,9 20,9 P ř c e 1 k e m 150 500,00 240 500,00 234 143,36 155,6 97,4
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003
<br> Strana
<br> Tisk: 08.02.2022 10:32:20
<br> IČO: 70896879 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Osc,DSO A RR (v Kč) Mikroregion Brněnec sestavený k 31.12.2021 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ & b 1 2 3
<br> 2141 5222 Neinv.transfery spolkům 12 000,00 12 000,00 11 465,00 95,5 95,5 2141 Vnitřní obchod 12 000,00 12 000,00 11 465,00 95,5 95,5 3749 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 21 600,00 72,0 72,0 3749 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 8 195,00 102,4 102,4 3749 5169 Nákup ostatních služeb 100 500,00 100 500,00 66 550,00 66,2 66,2 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 138 500,00 138 500,00 96 345,00 69,6 69,6 V ý d a j e c e 1 k e m 150 500,00 150 500,00 107 810,00 71,6 71,6
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 2
<br> Tisk: 08.02.2022 10:32:20
<br> IČO: 70896879
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2021
<br> Mikroregion Brněnec
<br> III.Financování — třída 8
<br> Výsledek od
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b ě f i n...
VYKAZ-PRO-HODNOCENI-PLNENI-ROZPOCTU-MIKROREGION-BRNENEC
Ministerstvo financí
<br> ROK 2021
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> IČO 70896879
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLN
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Brněnec Chrastavec 55 596 04 Brněnec
<br> ÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> Fin 2 — 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Výsledek od
<br> Schválený Rozpočet Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a 1 2 3 0000 Neinv.přijaté transf.od obcí 150 000,00 150 000,00 144 039,00 96,0 96,0 0000 Neinv.přijaté transf.od krajů 90 000,00 90 000,00 100,0 3749 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 104,36 20,9 20,9 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 500,00 500,00 104,36 20,9 20,9 P ř c e 1 k e m 150 500,00 240 500,00 234 143,36 155,6 97,4
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003
<br> Strana
<br> Tisk: 08.02.2022 10:32:20
<br> IČO: 70896879 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Osc,DSO A RR (v Kč) Mikroregion Brněnec sestavený k 31.12.2021 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ & b 1 2 3
<br> 2141 5222 Neinv.transfery spolkům 12 000,00 12 000,00 11 465,00 95,5 95,5 2141 Vnitřní obchod 12 000,00 12 000,00 11 465,00 95,5 95,5 3749 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 21 600,00 72,0 72,0 3749 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 8 195,00 102,4 102,4 3749 5169 Nákup ostatních služeb 100 500,00 100 500,00 66 550,00 66,2 66,2 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 138 500,00 138 500,00 96 345,00 69,6 69,6 V ý d a j e c e 1 k e m 150 500,00 150 500,00 107 810,00 71,6 71,6
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 2
<br> Tisk: 08.02.2022 10:32:20
<br> IČO: 70896879
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2021
<br> Mikroregion Brněnec
<br> III.Financování — třída 8
<br> Výsledek od
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b ě f i n...
Stáhnout
VAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRZNOSTI sestavený k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022 9:55:26
<br> Název účetní jednotky: Mikroregion Brněnec Sídlo: Chrastavec 55
<br> 596 04 Brněnec Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 70896879
<br> Kontaktní osoba:
<br> ! l „„,- | |Synte| BEZNE | MINULE Číslo | Název položky ltickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položky! ! účetf Hlavni [ Hospodářská | Hlavní | Hospodářská ! | | činnOSt | činnost | činnost [ činnost A.NÁKLADY CELKEM 125 690,00 127 586,40 I.Náklady z činnosti 114 225,00 116 586,40 1 Spotřeba materiálu 501 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6 Aktivace oběžného majetku 507 7 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8 Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 69 780,00 72 141,40 13.Mzdové náklady.521 21 600,00 21 600,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532
<br> Tisk: 08.02.2022 9:57:57
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 1
<br> IČO: 70896879
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Mikroregion Brněnec ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ <,>
<br> _ (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRZNOSTI sestavený k 31.12.2021
<br> I | _ ] Císlo ] Název položky položky!
<br> |
<br> ] Hospodářská ] Hlavní | Hospodářská ] činnost | činnost ] činnost
<br> 20.Jiné daně a poplatky
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23.Jiné pokuty a penále
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.Prodaný materiál
<br> 26.XXXXX a škody
<br> XX.Tvorba fondů
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31.Prodané pozemky
<br> 32.Tvorb...
VYKAZ-ZISKU-A-ZTRATY-MIKROREGION-BRNENEC
VAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRZNOSTI sestavený k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022 9:55:26
<br> Název účetní jednotky: Mikroregion Brněnec Sídlo: Chrastavec 55
<br> 596 04 Brněnec Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 70896879
<br> Kontaktní osoba:
<br> ! l „„,- | |Synte| BEZNE | MINULE Číslo | Název položky ltickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položky! ! účetf Hlavni [ Hospodářská | Hlavní | Hospodářská ! | | činnOSt | činnost | činnost [ činnost A.NÁKLADY CELKEM 125 690,00 127 586,40 I.Náklady z činnosti 114 225,00 116 586,40 1 Spotřeba materiálu 501 2 Spotřeba energie 502 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6 Aktivace oběžného majetku 507 7 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8 Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 69 780,00 72 141,40 13.Mzdové náklady.521 21 600,00 21 600,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532
<br> Tisk: 08.02.2022 9:57:57
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 1
<br> IČO: 70896879
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Mikroregion Brněnec ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ <,>
<br> _ (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRZNOSTI sestavený k 31.12.2021
<br> I | _ ] Císlo ] Název položky položky!
<br> |
<br> ] Hospodářská ] Hlavní | Hospodářská ] činnost | činnost ] činnost
<br> 20.Jiné daně a poplatky
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23.Jiné pokuty a penále
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.Prodaný materiál
<br> 26.XXXXX a škody
<br> XX.Tvorba fondů
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31.Prodané pozemky
<br> 32.Tvorb...
Stáhnout
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022 9:55:25
<br> Název účetní jednotky: Mikroregion Brněnec Sídlo: Chrastavec 55
<br> 596 04 Brněnec Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 70896879
<br> Kontaktní osoba:
<br> | 1 1 2 | 3 4 l 1 | OBDOBÍ | |Synte| —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo | Název položky Itickýl BĚŽNÉ položkyl ! účet| ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ [ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO ] AKTIVA CELKEM 4 540 862,81 2 651 751,00 1 889 111,81 1 780 658,45 A.Stálá aktiva 2 948 750,00 2 651 751,00 296 999,00 314 879,00 I Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 1 Tisk: 08.02-2022 9:56:07
<br> IČO: 70896879 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Brněnec ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021 | 1 l 2 | 3 | 4 \ | | OBDOBÍ | lSyntel —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo ] Název položky Itickýl BĚŽNÉ položky | | účet | ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO \ II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 948 750,00 2 651 751,00 296 999,00 314 879,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 536 498,00 239 499,00 296 999,00 314 879,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 229 950,00 229 950,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 182 302,00 2 182 302,...
ROZVAHA-MIKROREGION-BRNENEC-2
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2022 9:55:25
<br> Název účetní jednotky: Mikroregion Brněnec Sídlo: Chrastavec 55
<br> 596 04 Brněnec Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 70896879
<br> Kontaktní osoba:
<br> | 1 1 2 | 3 4 l 1 | OBDOBÍ | |Synte| —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo | Název položky Itickýl BĚŽNÉ položkyl ! účet| ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ [ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO ] AKTIVA CELKEM 4 540 862,81 2 651 751,00 1 889 111,81 1 780 658,45 A.Stálá aktiva 2 948 750,00 2 651 751,00 296 999,00 314 879,00 I Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 1 Tisk: 08.02-2022 9:56:07
<br> IČO: 70896879 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Brněnec ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021 | 1 l 2 | 3 | 4 \ | | OBDOBÍ | lSyntel —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo ] Název položky Itickýl BĚŽNÉ položky | | účet | ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO \ II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 948 750,00 2 651 751,00 296 999,00 314 879,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 536 498,00 239 499,00 296 999,00 314 879,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 229 950,00 229 950,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 182 302,00 2 182 302,...
Stáhnout
Mikroregion Brněnec IČO: 70896879
<br> zÁvÉaečnÝ ÚČET ZA ROK 2021 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2021 Fenix 9.21.003,2004 — 2022 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 10.02.2022 8:44:37
<br> Í _
<br> g;;„gg'grúrůgion Brně." V ěšeno : VV bnrastawc: 55
<br> _ 589 O4 Brněnec Sejmuto: -— __
<br> nás; '
<br> Schváleno:
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021
<br> 2019 2020 PŘÍJMY 1 039 525,12 143 264,83 VÝDAJE 1 039 510,94 109 706,40 SALDO 14,13 38 558,43
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený PŘÍJMY 234 143,36 150 500,00 VÝDAJE 107 810,00 150 500,00 SALDO 126 333,36
<br> 1.2.Kapitálog' rozpočet 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2021 234 143,36 107 810,00 126 333,36
<br> Rozpočet %SR % UR po změnách
<br> 240 500,00 155,58 97,36
<br> 150 500,00 71,63 71,63 90 000,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> ;.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2—NEDANOVÉ PŘÍJMY 104,36 500,00 500,00 20,87 20,87
<br> 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY
<br> 4-PŘllATÉ TRANSFERY 234 039,00 150 000,00 240 000,00 156,03 97,52
<br> CELKEM PŘÍJMY 23414336 150 500,00 240 500,00 155,58 97,36
<br> 2.1.Daňové přiimv - vybrané položky 2021
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> SdHenědaně
<br> Místní poplatky
<br> Správnípophtky
<br> Daňznemovhoúi
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2021
<br> nněác 2019 2020 2021 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen ZáH ŘUen LEtopad Prosinec CELKERA
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd.VÝDAJE 2021
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované VýdaieJclle citových oblastí 2020 - 2021
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ vÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatni platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinves...
ZAVERECNY-UCET-ZA-ROK-2021
Mikroregion Brněnec IČO: 70896879
<br> zÁvÉaečnÝ ÚČET ZA ROK 2021 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2021 Fenix 9.21.003,2004 — 2022 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 10.02.2022 8:44:37
<br> Í _
<br> g;;„gg'grúrůgion Brně." V ěšeno : VV bnrastawc: 55
<br> _ 589 O4 Brněnec Sejmuto: -— __
<br> nás; '
<br> Schváleno:
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021
<br> 2019 2020 PŘÍJMY 1 039 525,12 143 264,83 VÝDAJE 1 039 510,94 109 706,40 SALDO 14,13 38 558,43
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený PŘÍJMY 234 143,36 150 500,00 VÝDAJE 107 810,00 150 500,00 SALDO 126 333,36
<br> 1.2.Kapitálog' rozpočet 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2021 234 143,36 107 810,00 126 333,36
<br> Rozpočet %SR % UR po změnách
<br> 240 500,00 155,58 97,36
<br> 150 500,00 71,63 71,63 90 000,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> ;.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2—NEDANOVÉ PŘÍJMY 104,36 500,00 500,00 20,87 20,87
<br> 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY
<br> 4-PŘllATÉ TRANSFERY 234 039,00 150 000,00 240 000,00 156,03 97,52
<br> CELKEM PŘÍJMY 23414336 150 500,00 240 500,00 155,58 97,36
<br> 2.1.Daňové přiimv - vybrané položky 2021
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> SdHenědaně
<br> Místní poplatky
<br> Správnípophtky
<br> Daňznemovhoúi
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2021
<br> nněác 2019 2020 2021 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen ZáH ŘUen LEtopad Prosinec CELKERA
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd.VÝDAJE 2021
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované VýdaieJclle citových oblastí 2020 - 2021
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ vÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatni platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinves...

Načteno

edesky.cz/d/6050730

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítějeves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz