« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci čištění Královopolského tunelu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci čištění Královopolského tunelu
Magistrátměsta Brna B R N O Odbor dopravy VÁŠ DOPIS Č.J.: DOKA,s.r.o.ZE DNE: Na návsi 11/5 NAŠE Č.J.: MMB/0140962/2023/NEM 620 00 Brno-Tuřany SPIS.ZN.: 5400/OD/MMB/01 17491/2023/2 iČ: 63471752 VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Vyvěšeno: XX -XX- XXXX TELEFON: +XXX XXX 174 617 E-MAIL: nemecek.michal@brno.cz Sňato: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrm DATUM: 17.03.2023 POČET LISTŮ: 02 STANOVENI PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 124 odst.6 zákona č.361 /2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-38478-2/ČJ-2023-0602Dl,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602D1,ze dne 03.03.2023,jimž je podle 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),dle ustanovení 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,sta noví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích: ul.Královopolská,Palackého tř <.>,ul.Kosmova,ul.Budovcova,ul.Luční,ul.Hradecká,ul.Korejská,ul.Přívrat,ul.Jindřichova,ul.Zborovská,ul.Tábor,silnici S ll/X08-640: ul.Hradecká,silnici S lI/X03-640: ul.Hradecká,silnici S 11/640: ul.Hradecká,silnici S 111/3791 8: ul.Hapalova,v rámci akce: „Jarní čištění tunelů VMO Brno-Královopolský tunel“.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených výkresů: II,V,které jsou v příloze nedílnou součástí tohoto stanovení,zpracovaných spol.DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,Brno-Tuřany,Holásky,lČ: 63471752.Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu údržby Královopolského tunelu,kdy dochází k odstranění usazených nečistot (popř.servisních prací,zkoušek technologických zařízení).Výsledkem použití přípravků a jednotlivých postupů je odstranění právě těchto ne...

Načteno

edesky.cz/d/6049578

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz