« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VV ŽP/5604/23/HPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZP_5604_23_HPS.pdf
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX.XX.XXXX
Č.J.: ŽP/5604/23/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 308 /hemzalova.helena@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 17.03.2023 do dne 17.04.2023
<br>
<br> je v budově pracoviště správce daně,Šumavská 35,3.patro,kancelář č.dveří 329
<br>
ve dnech
<br>
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br>
<br> středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br>
pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br>
<br>
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2022/000104/HPS,jímž se v něm
<br> uvedeným poplatníkům stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za
<br> období od 01.01.2022 do 31.12.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
POČET LISTŮ: 01
<br>
Vyvěsit 30 dní!
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
referent správy poplatku

Načteno

edesky.cz/d/6049405

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz