« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Štefánikova 22-26

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0141799_Stefanikova_22_-_26.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0141799/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0134915/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.:KRPB-52429-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 10.03.2023,na základě ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Štefánikova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu vyklizení parkovacích stání před objektem
<br> Štefánikova 95/24 v souvislosti s parkováním účastníků akce v klubu FLEDA <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 24.3.2023.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního
<br> správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,resp.uzav...
0141799_Priloha_Stefanikova_22_-_26.pdf
V
P
<br> R
A
<br> CO
VN
<br> Í D
N
<br> Y
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> VN
ĚN
<br> ÍM
N
<br> EB
O
<br> P
O
<br> Z
A
<br> P
LA
<br> CE
N
<br> Í
CE
<br> N
Y
<br> N
A
<br> M
ÍS
<br> TĚ
<br> Z
Ó
<br> N
A
<br> B
<br> O
B
<br> LA
ST
<br> 3
-0
<br> 1222426
20 18
<br> 1
<br> 3x
<br> M
IM
<br> O
<br> 2x
<br> R
É
<br> S
E
<br> R
V
<br> É
<br> 2
M
<br> ÍS
T
<br> A
F
<br> le
d
<br> a
C
<br> o
m
<br> p
a
<br> n
y
<br> s <.>
r <.>
<br> o
<.>
<br> P
O
<br> -N
E
<br> 7
-1
<br> 9
h
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL: XXXXXXX XXXXXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,Štefánikova 22 - 26
parkování účastníků akce - Fleda
<br> PARKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ AKCE - FLEDA
<br> 1
230107/8.3.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> KONTROLOVAL: Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> - BXX -osadit X dní předem
<br> Štefánikova
<br> R
yb
<br> n
íč
<br> ek
<br> S
k
<br> ři
va
<br> n
o
<br> va
<br> 28
V PRACOVNÍ DNY 17-6h
<br> S OPRÁVNĚNÍM
NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> CENY NA MÍSTĚ
<br> ZÓNA C
<br> OBLAST 3-01
<br> V PRACOVNÍ DNY 17-6h
S OPRÁVNĚNÍM
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
CENY NA MÍSTĚ
<br> ZÓNA C
<br> OBLAST 3-01
<br> 0
<br> 0
<br> B
28
<br> E
13
<br> /T
e
<br> rm
ín
<br> :/
E
<br> 13
/P
<br> L
A
<br> T
Í P
<br> R
O
<br> P
A
<br> R
K
<br> O
V
<br> Á
N
<br> Í N
A
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> U
M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
<br> E
8a
<br> B
28
<br> E
13
<br> /T
e
<br> rm
ín
<br> :/
E
<br> 13
/P
<br> L
A
<br> T
Í P
<br> R
O
<br> P
A
<br> R
K
<br> O
V
<br> Á
N
<br> Í N
A
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> U
M
<br> IM
O
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/6049400

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz