« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na MK II. tř., ul. Mendlovo nám.+1, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0572920_22_11_Pril._vykres_c._C.6_Mendlovo_nam._1_fixed_-16.3.23.pdf
RÉSERV
É
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> VO
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> VO
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> VO SL
<br> 2xSL
<br> B1
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHUE13
<br> C2b
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 0g
<br> V10g
V12a
<br> B29
<br> V2b (3,0
-1,5-0,2
<br> ) dl.129
m
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 2a
<br> A32b
<br> TRAMVAJ
<br> E13
<br> POZOR
<br> A32b
<br> TRAMVAJ
<br> E13
<br> POZOR
<br> A32b
<br> P5
<br> A32b
<br> P5
<br> B2
<br> IP12
<br> E 13
<br> E 13
<br> IP13cE8a
<br> E9
<br> E 13E 13
<br> IP13c
<br> E 13
E 13
<br> IP13c
<br> IP4b
<br> IP6
<br> P2
<br> C2b
<br> P4
<br> IZ8a
<br> ZÓNA
<br> PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> 30
<br> OBLAST
<br> MIMO
VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> IZ8b
<br> ZÓNA
30
<br> MIMO
VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> OBLAST
<br> IJ4
a
<br> STÁVAJÍCÍ VE ST.POLOZE
<br> C4aE13
<br> V10d dl
<.> 46,0m
<br> V13
dl.19m
<br> dl.20m
<br> dl.46
m
<br> V7a
<br> V7a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V13
<br> dl.29m
<br> STÁVAJÍCÍ ZMENŠENÁ
<br> V13
dl.19m
<br> V2b(3
-1,5-0
<br>,125)
<br> V2b(3-1
<,> 5-0,12
<br> 5)
<br> MHD
MIMO
<br> V9a
<br> V13
dl.7,8m
<br> IP19/IP20a
STÁVAJÍCÍ
<br> MK-II.TŘ
ÍDY- NO
<br> VĚ ZÁK
OS
<br> VELETR
ŽNÍ
<br> ! POZOR T
RAM !
<br> ! XXXXX XXXX !
BU
<br> S
<br> BUS
<br> BU
S
<br> MK-II.TŘ
ÍDY- NO
<br> VĚ ZÁK
OS
<br> BU
SV15
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> V1a (0,1
25)
<br> dl.30m
<br> A32b
STÁVAJ
<br> ÍCÍ
<br> A32b
STÁVAJÍCÍ
<br> TRAMVAJ
POZOR
<br> E13
<br> TRAMVAJ POZOR
<br> E13
<br> IP11a
P
<br> E13
M
<br> HD
<br> P
<br> 0-24h
<br> MAX.30 min <.>
<br> IP13b
P
<br> E9
<br> 0-24h
<br> MAX.30 min <.>
E13
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> ZRUŠIT
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> ZRUŠIT
NOVÁ
<br> NOVÁ
<br> M
HD
<br> ST
ÁV
<br> AJ
ÍC
<br> Í
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> dl.50mV2
b(1,5-1 <,>
<br> 5-0,125)
<br> dl.18m
V2b(1,5-1,5-0,2
<br> 5) BU
S
<br> BU
S
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 2a
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 0g
<br> V9c
<br> V9c
<br> IP 20a
NOVÁ
<br> V1a 0,2
5 dl.57
<br> m
<br> PONECHAT - PŘESUNOUT
<br> 1
2
<br> 4
...
0572920_22_11_Mendlovo_nam._1_MII_OOP_prech.-16.3.23.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0572920/2022/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0141740/2023/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích II <.>
<br> třídy,ulice Mendlovo náměstí a ulice Veletržní,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného a opraveného návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích II.třídy,ulice
<br> Mendlovo náměstí a ulice Veletržní,Brno,formou výkresu číslo přílohy C.6,C,„ČÁST PD/PŘÍLOHA
<br> SITUAČNÍ VÝKRES PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„AKCE/STAVBA BRNO <,>
<br> MENDLOVO NÁMĚSTÍ - KANALIZACE A VODOVOD MENDLOOVO NÁMĚSTÍ – ÚPRAVA
<br> VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - FÁZE II MENDLOOVO NÁMĚSTÍ – ÚPRAVA VEŘEJNÉHO
<br> PROSTRANSTVÍ - FÁZE I“,„DATUM 10 / 2022“,„FORMÁT 8 A4“,„STUPEŇ PDPS“,„ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> 2022 007“ „MĚŘÍTKO 1:500“,„HLAVNÍ PROJEKTANT PK OSSENDORF s.r.o.Tomešova 1,602 00
<br> BRNO“,„OBJEDNATEL Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1.601 67 Brno“,s dotčeným
<br> orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dop...

Načteno

edesky.cz/d/6048320

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz