« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh opatření obecné povahy, návrh stano.místní úpravy provozu na MKII.tř.,ul.Mendlovo nám.+1, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0572920_22_10_Pril._vykres_c._C.6_Mendlovo_nam._1_fixed_-16.3.23.pdf
RÉSERV
É
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> VO
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> VO
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> VO SL
<br> 2xSL
<br> B1
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHUE13
<br> C2b
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 0g
<br> V10g
V12a
<br> B29
<br> V2b (3,0
-1,5-0,2
<br> ) dl.129
m
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 2a
<br> A32b
<br> TRAMVAJ
<br> E13
<br> POZOR
<br> A32b
<br> TRAMVAJ
<br> E13
<br> POZOR
<br> A32b
<br> P5
<br> A32b
<br> P5
<br> B2
<br> IP12
<br> E 13
<br> E 13
<br> IP13cE8a
<br> E9
<br> E 13E 13
<br> IP13c
<br> E 13
E 13
<br> IP13c
<br> IP4b
<br> IP6
<br> P2
<br> C2b
<br> P4
<br> IZ8a
<br> ZÓNA
<br> PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> 30
<br> OBLAST
<br> MIMO
VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> IZ8b
<br> ZÓNA
30
<br> MIMO
VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> OBLAST
<br> IJ4
a
<br> STÁVAJÍCÍ VE ST.POLOZE
<br> C4aE13
<br> V10d dl
<.> 46,0m
<br> V13
dl.19m
<br> dl.20m
<br> dl.46
m
<br> V7a
<br> V7a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V13
<br> dl.29m
<br> STÁVAJÍCÍ ZMENŠENÁ
<br> V13
dl.19m
<br> V2b(3
-1,5-0
<br>,125)
<br> V2b(3-1
<,> 5-0,12
<br> 5)
<br> MHD
MIMO
<br> V9a
<br> V13
dl.7,8m
<br> IP19/IP20a
STÁVAJÍCÍ
<br> MK-II.TŘ
ÍDY- NO
<br> VĚ ZÁK
OS
<br> VELETR
ŽNÍ
<br> ! POZOR T
RAM !
<br> ! XXXXX XXXX !
BU
<br> S
<br> BUS
<br> BU
S
<br> MK-II.TŘ
ÍDY- NO
<br> VĚ ZÁK
OS
<br> BU
SV15
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> V1a (0,1
25)
<br> dl.30m
<br> A32b
STÁVAJ
<br> ÍCÍ
<br> A32b
STÁVAJÍCÍ
<br> TRAMVAJ
POZOR
<br> E13
<br> TRAMVAJ POZOR
<br> E13
<br> IP11a
P
<br> E13
M
<br> HD
<br> P
<br> 0-24h
<br> MAX.30 min <.>
<br> IP13b
P
<br> E9
<br> 0-24h
<br> MAX.30 min <.>
E13
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> ZRUŠIT
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> ZRUŠIT
NOVÁ
<br> NOVÁ
<br> M
HD
<br> ST
ÁV
<br> AJ
ÍC
<br> Í
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> dl.50mV2
b(1,5-1 <,>
<br> 5-0,125)
<br> dl.18m
V2b(1,5-1,5-0,2
<br> 5) BU
S
<br> BU
S
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> V15
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 2a
<br> STÁVA
JÍCÍ V1
<br> 0g
<br> V9c
<br> V9c
<br> IP 20a
NOVÁ
<br> V1a 0,2
5 dl.57
<br> m
<br> PONECHAT - PŘESUNOUT
<br> 1
2
<br> 4
...
0572920_22_10_Mendlovo_nam._1_MII_nOOP-16.3.23.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0572920/2022/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0141723/2023/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích
<br> II.třídy,ulice Mendlovo náměstí a ulice Veletržní,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 14.11.2022 podání společnosti Dopravní podnik města Brna,a.s <.>,IČO: 25322257,se
<br> sídlem Hlinky 151,656 46 Brno,s doplněním dne 16.11.2022,na základě výzvy MMB ze dne
<br> 16.11.2022 k odstranění nedostatků podání,ve věci návrhu místní a přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích – místních komunikacích II.třídy,ulice Mendlovo náměstí a ulice Veletržní <,>
<br> Brno-střed,formou výkresu číslo přílohy C.6,„ČÁST PD/PŘÍLOHA SITUAČNÍ VÝKRES
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“ a formou výkresu číslo přílohy C.6,„ČÁST PD/PŘÍLOHA SITUAČNÍ
<br> VÝKRES PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„AKCE/STAVBA BRNO,MENDLOVO
<br> NÁMĚSTÍ - KANALIZACE A VODOVOD MENDLOOVO NÁMĚSTÍ – ÚPRAVA VEŘEJNÉHO
<br> PROSTRANSTVÍ - FÁZE II MENDLOOVO NÁMĚSTÍ – ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ -
<br> FÁZE I“,„DATUM 10/2022“,„FORMÁT 8A4“,„STUPEŇ PDPS“,„ČÍSLO ZAKÁZKY 2022 007“
<br> „MĚŘÍTKO 1:500“,„HLAVNÍ PROJEKTANT PK OSSENDORF s.r.o.Tomešova 1,602 00 BRNO“ <,>
<br> „OBJED...

Načteno

edesky.cz/d/6048319

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz