« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č.141/4 v k.ů. Dolní Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (520.51 kB)
Obec Rokytá
telefon: 777 328gog,"--ulť".-:;rH5]Íť,i,;'.:,]S#:ťi:.§fiťl1l o*."u schránky: e8nb5fnlčo: +affigsze
<br> Rokytá dne 17.3.2023
<br> č1.: ounow224l2023
<br> oznámení o záméru obce
prodat nemovifý majetek ve vlastnictví obce
<br> oBEC noryrÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
pozemek p.č.I4ll4 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 55 m2
<br> Katastrálnimapa s vyznačením předmětného pozemku tvoří přílohu tohoto záméru
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedání dne 3.4.2023 <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnollzpředložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br> Vyvěšeno: 17.3.2023
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>
<br>
<br> 13.03.23 17:46 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :145ms,'106 prvků <.>
í-
<br> !4tte
<br> a_
150
<br> https://sgi-nah lizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx 1l1

Načteno

edesky.cz/d/6047922

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz