« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č.324 v k.ú. Dolní Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (547.03 kB)
Obec Rokytá
telefon: 777 328go8,"- <.>,<,> uiť""-iffi]Íť,i,;'."',]j,]#:T3:.:?fi*]li o*."u schránky: e8nb5fnlčo: +saTaze
<br> Rokytá dne 17.3.2023
<br> č1.: ounoKl225l2023
<br> oznámení o záméru obce
prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> oBBC noxyrÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákona ó,I2Sl2000 Sb <.>,o obcích,ve zněni pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj zárněr
<br> PRoDAT
pozemek p.ó.324 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 189 m2
<br> Katastrálni mapa s r,yznačenírn předmětného pozemku tvoří přílohu tohoto záméru
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedáni dne 3.4.2023 <.>
Obec si vyhrazuje právo neqlbrat žádnou z píed\ožených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v.r <.>
<br> Vyvěšeno: 17.3.2023
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>
<br>
<br> 'l3,03.23 15:46
<br> a
<br> Nahlíženído katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :12Sms,100 prvků <.>
<br> o_
<,> l
l
<br> o_
3E
<br> S sro
<br>.V <.>
9rí
<br> ll
<br> 96/
<br> 0 5 10 15 2B 2óm
<br> 1:500
<br> https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print,aspx 111
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> !
<br> I
<br> i
I
<br> I
<br> i
<br> i\It
I
<br> h.I\
l

Načteno

edesky.cz/d/6047921

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz