« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KÚ KHK - oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (338.53 kB)
OZNÁMENÍ
<br> o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
<br> Obecní úřad Češov podle ustanovení 5 45 odst.2 zákona č.2569013 Sb.o katastru nemovitostí (katastrálni zákon),a na základě oznámení Katastrátního úřadu pro Královéhradecký kraj.Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad“) č.j,00-812021-604 oznamuje,že v budově Obecního úřadu Češov,v zasedací místnosti,v období od 2442023 do 9,52023,vždyv úředních dnech <,>
<br> bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Češov.část obce - mimo obvod KoPU obce Češov <.>
<br> Dne 24.4.2023 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu,v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).V případě,že zaměstnanec obce nebude při nepřítomností zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,bude možná po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti v Jičíně.Do obnoveného katastrálního operátu je současně možná po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického
<br> a katastrálního na adrese: http:,ílnahIizenidoknpukůHyberKatastrlnfoaspx <.>
<br> Vlastnl | Itoslía |n| r vn ] vl ml | u 2 rň n
<br> 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (& 43 katastrálního zákona) <.>
<br> 2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami,kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [š 2 písm.g) katastrálního zákonaj <.>
<br> 3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků,jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků,pokud t...

Načteno

edesky.cz/d/6047761

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz