« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ Vavřinecká - souvislá údržba povrchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vavrinecka_-_souvisla_udrzba_povrchu_23Z00568_-DIO.pdf
ul.B
RA
<br> NK
A
<br> B30
<br> Z2
<br> 15 m
<br> IS11c
<br> 8,5 m
<br> 8
m
<br> 16 m
<br> 6
m
<br> IS11c
IS11c
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> SITUACE 1
<br>
<br> IS11c
IS11c
<br> 1
2
<,> 5
<br> m
<br> 15 m
<br> ul.B
RA
<br> NK
A
<br> 6,5 m
2 m
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11c
<br> 6 m
<br> 8,5 m
<br> 8
m
<br> 16 m
<br> 6
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> SITUACE 2
<br>
<br> ul.B
RA
<br> NK
A
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11c
<br> 8,5 m
<br> 15 m
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11c
<br> 6 m
<br> 8
m
<br> 16 m
<br> 6
m
<br> IS11c
IS11c
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> SITUACE 3
<br>
<br> ul.B
RA
<br> NK
A
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11c
<br> 8,5 m
<br> 15 m
<br> B30
<br> Z2
<br> 8
m
<br> Sv <.>
<br> B1
<br> E13
<br> Z2
MIMO
<br> STAVBY
<br> 1
2
<,> 5
<br> m
<br> POZOR
<br> OD.<.>.<.>.DO.<.>.<.> <.>
<br> KOMUNIKACE
<br> IP22
<br> 16 m
<br> 6
m
<br> IS11c
IS11c
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br>
2023-03-16T10:47:17+0100
eSpis 3e5dd5b8d3ecf3544be563a66e93b5227afeaaed
user_ts
0124936_23_Ver._vyhlaska_Vavrinecka.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0135079/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0124936/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále
<br> jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-44107-2/ČJ-2023-0602DI,ze dne 8.3.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Branka,Hlavní,Chaloupky,Lísky,Ulice
<br> Čoupkových,Vavřinecká,Vrbenského,veřejně přístupných účelových komunikacích ul.Vavřinecká
<br> a Ulice Čoupkových,ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace souvislé údržby povrchu vozovky a části chodníku na ul.Vavřinecká (úsek
<br> mezi objekty Ulice Čoupkových 657/2 a Vavřinecká 651/1) <.>
<br> Předpok...

Načteno

edesky.cz/d/6047450

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz