« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - KÚ Libereckého kraje - informace o oznámení koncepce - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství LK pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚ Libereckého kraje - informace o oznámení koncepce - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství LK pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 404 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 16 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,jako příslušný orgán dle § 22 zákona,oznámení koncepce
<br>
<br> „Aktualizace Plánu odpadového
<br> hospodářství Libereckého kraje
<br> pro období 2016-2025 s výhledem do
<br> roku 2035“
<br>
<br>
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA - na internetových
<br> stránkách www.cenia.cz,SEA,kód koncepce LBK015K
<br> (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK015K?lang=cs) <.>
<br>
<br> Do oznámení v elektronické podobě je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého
<br> kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,č.dv.1221 v úřední dny (pondělí a středa)
<br> nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (485 226 498,Mgr.Nevečeřal) <.>
<br>
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu
<br> Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,sídlem U Jezu 642/2a <,>
<br> 461 80 Liberec 2,a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
<br> Libereckého kraje.Dnem zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje
<br> je 16.březen 2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
<br>
<br>
<br>
2023-03-16T12:17:34+0100

Načteno

edesky.cz/d/6047103


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz