« Najít podobné dokumenty

Obec Máslojedy - Zápis dětí do 1.ročníku ZŠ Všestary

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis dětí do 1. ročníku.pdf
Základní škola a mateřská škola,Všestary
<br> Všestary 57,503 12 Všestary
<br> Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024
<br>
Zápis dětí do 1.ročníku základní školy se uskuteční v pátek 14.dubna 2023 v budově 1.stupně základní školy (u kostela)
<br> od 13:30 do 18:00 hodin <.>
<br> Škola nebude vyhlašovat zvláštní zápis,který je určen pouze dětem,na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti
<br> s válkou na Ukrajině <.>
<br> Zapsány budou děti (včetně děti cizinců) narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a případně starší (odklad) <.>
<br> Ve školním roce 2023/2024 budou otevřené 2 třídy,nejvýše 55 žáků <.>
<br> Žádost o přijetí může podat:
<br>  zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst.7 školského zákona);
<br>  zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič,zletilý sourozenec) <.>
<br> Žádost je možné podat:
<br>  ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
<br>  osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
<br>  datovou zprávou;
<br>  poštou;
<br>  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem <.>
<br> Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:
<br>  rodný list dítěte;
<br>  doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského
<br> zařízení nebo speciální pedagogického centra,pokud žádáte o odklad;
<br>  průkaz totožnosti <.>
<br> Zákonný zástupce dítěte-cizince u zápisu předloží:
<br>  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu;
<br>  doklad,ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
<br>  místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např.nájemní smlouva,potvrzení o ubytování) <.>
<br> Pokud zákonný zástupce nedoloží některou z příloh žádosti,jde o vadu žádosti a ředitelka školy pomůže žadateli
<br> nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu,nejdéle do konce
<br> srpna <.>
<br> Uchazečům přidělíme registrační čísla,pod nimiž budou zv...

Načteno

edesky.cz/d/6044805

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz