« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Protokol č. PV 265/2023 o pitné vodě v obci Nučice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodohospodářská laboratoř Protokol Pitná voda.pdf (314.98 kB)
L 1531
<br> Zákazník: Typ vzorku:
<br> Číslo vzorku: Místo odběru: Datum odběru: Datum příjmu: Postup vzorkování:
<br> Datum počátku analýz: Datum ukončení analýz: Místo provedení zkoušek:
<br> Stanovení
<br> Koliformní bakterie
<br> P kolonií P k l ii Reakce
<br> Konduktivita
<br> 436 nm Chlori Pach
<br> Chuť
<br> EZO
<br> + +
<br>,<.>.awp-.<.>.<.> <.>,—.<.>.-.<.>.<.>.<.>.—
<br> W o*“?u.unno
<br>.<.> <.>,v l = :: fy“ !.*“._V Vodohospodarska laborator Říčany,s.r.o.WNJ'
<br> zkušební laboratoř &.15 ší akreditovaná CIA ' "“"
<br> podle ČSN EN ISO/IEC 170252018 Dn <.>
<br> Vodohospodářská laboratoř Ríčany
<br> Kolovratská 1476.251 01 Říčany
<br> tel.323602539.602363 I80._ e-majl:laboratorkopecna©seznam.cz '
<br> Protokol č.PV 265/2023
<br> íslo daj-“00
<br>,<.>.<.> -
<br> ozaj ď/ťf ÚÝÁ/GW/fsrma- 1 ft Zá?í/277
<br> Mm
<br> Obec Nučice,Nučíce 2,Kostelec n.Č.|._.281 63
<br> pitná voda
<br> 270/2023
<br> OU Nučice 2,kuchyňka,směsná baterie,studená voda
<br> 28.2.2023 9:45 Odebral: Ing.XXXXXX XXXXXXX - vzorkař XX.X.XXXX XX:XX Příjem provedl: Ing.XXXXXX XXXXXXX Vzorkovaní bylo provedeno podle SOPV X/XX
<br> XX.2.2023
<br> 3.3.2023
<br> v prostorách laboratoře
<br> 27812023 Jednotky Metoda Nejistota Limit o KTinoo m1 SOP má ČSN EN ISO 1 f * 9308-1 l 7399-2 KTJ/ml [(TJ/m] | | mS/m SOP 2/98 'ČSN EN 27 383
<br> ZF sop 4/19 'ČSN EN ESO 20274
<br> ČSN ISO 71504
<br> 140% 540%
<br> P
<br> SOP 5/99 ČSN ISO 7890-3
<br> '? 3 0 -* 20 SOP 9/98 ČSN 9297
<br> SOP 5/94 (ČSN EN 1622.ČSN 75
<br> přijatelný přijatelný
<br> SOP 7104 (ČSN EN 1622.ČSN 75 \ <0 SOP 8-98 | SOP 4299 ČSN ISO 1 75 7342
<br> přijatelná přijatelná
<br> 8-12 DH
<br> \ \ \ \\\\\\\\\\\\\Š\
<br> :t:
<br> Legenda: MH - Mezná hodnotu.NMH - Nejvyšší mezná hodnota.DH ' doporučená hodnota IH » indikační hodnota.NPH - nejvyšší pripustna hodnota Limitní hodnoty převzaty 2 vyhlášky MZLE č.2522'20043b.<.> Výrok o shodě vyjadřuje shodu s íegislahvuu bez yohlednění nejistoty <.>
<br> Protokol může být reprodukovánjedíne celý.jeho č...

Načteno

edesky.cz/d/6041683

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz