« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Oznámení záměru pronájmu (pachtu) stavby vodárenské infrastruktury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru pronájmu (pachtu) stavby vodárenské infrastruktury [0,17 MB]
IČO: 00274160 bankovní spojení: Rohoznice 96
e-mail: obec@rohoznice.cz Česká spořitelna,a.s.Pardubice 533 41 Lázně Bohdaneč
http: www.rohoznice.cz číslo účtu: 1205468349/0800 telefon: 466 981 109
DS: di8bsgt mobil: 607089015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBECNÍ ÚŘAD ROHOZNICE,533 41 Lázně Bohdaneč,kraj Pardubický
___________________________________________________________________
<br>
<br>
OZNÁMENÍ – ZÁMĚR PRONÁJMU (PACHTU)
na stavbu vodárenské infrastruktury – prodloužení vodovodního řadu na
pozemcích parc.č.295/1 (ostatní plocha),295/11 (ostatní plocha) a 1185
<br> (ostatní plocha) vše v katastrálním území Rohoznice <.>
<br>
Obec Rohoznice v souladu s ustanovením § 39 odst.1 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje
<br> záměr pronajmout (propachtovat) stavbu vodárenské infrastruktury - prodloužení
vodovodního řadu na pozemcích parc.č.295/1 (ostatní plocha),295/11 (ostatní plocha) a
1185 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Rohoznice,a to
<br> společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s <.>,Teplého 2014,530 02 Pardubice,IČ
60108631 <.>
<br> Připomínky k tomuto záměru je možné podávat:
<br> na adresu Obec Rohoznice,Rohoznice 96,533 41 Lázně Bohdaneč <,>
nebo datovou schránkou na číslo DS di8bsgt <,>
nebo je lze v úředních hodinách doručit osobně
<br> do 31.března 2023 <.>
<br> Projednání a schválení směny pozemků bude provedeno na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva obce <.>
Případné dotazy zodpoví starosta obce buď osobně v úředních hodinách,nebo telefonicky na tel <.>
čísle 607 089 015 <.>
Vyhlášení záměru směny pozemků bylo schváleno na 4.veřejném zasedání zastupitelstva obce
Rohoznice dne 9.března 2023,usnesením č.74 <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
starosta obce Rohoznice
<br> Vyvěšeno dne: XX.3.2023
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
2023-03-13T19:45:48+0100
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
Jsem autorem tohoto dokumentu <.>

Načteno

edesky.cz/d/6039065

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz