« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - kalkulace cen vodného a stočného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kalkulace cen vodného a stočného
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.provozující infrastrukturní majetek obci a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.<.> předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce <.>
<br> Za období od 1.1.2016 do 31_ 12.2016 byly účtovány ceny:
<br> bez DPH s DPH voda pitná 43,20 Kč,/m3 49.68 Kčlm3 odpadní voda odkanalizovaná 42,02 Kč/m3 48.32 Kč/m3 voda pitná předaná solidárni 32,81 Kč/m3 37,73 Kč/mB odpadní voda převzatá k odkanalizování soiidární 35,38 Kč/rn3 40,69 Kč/m3
<br> Pří stanovení uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č.526/1990 Sb.<.> o cenách a vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,kterou se provádí zákon o cenách <.>
<br> V souladu se zněním zákona č.274/2001 Sb.<.> o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX ovodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme.že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výméru MF č.01/2016 v členění nákladových položek odpovidajicim přiíoze č.20 vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb.<.> o vodovodech akanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> Schválil: Ing.Aleš eruda finanční ředitel Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX
<br> manažer útvaru plánu a financí
<br> Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK výpočtu (Ramones) CEN PRO vooNE A sročNE ZA KALENDÁŘNI non 2018
<br> vodného a stočného Provozovatel-název a a anulař A 6 Index 1 až :
<br> Nákladové položky
<br>.<.> _.<.> -l.n N -I '
<br> voda chemi...

Načteno

edesky.cz/d/6037176

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz