« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Informace o konání Zastupitelstva JK 23. 3. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání Zastupitelstva JK 23. 3. 2023 [0,13 MB]
*KUCBX016L0VP*
<br>
<br>
JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> České Budějovice 10.března 2023
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br>
25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 23.března 2023 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje <,>
ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice <,>
<br> velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
Hejtman Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha:
Návrh programu 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh programu 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> dne 23.března 2023
<br>
<br> 1.Zahájení
2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20.1.do 9.3.2023
<br> 3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4.Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů ČR
<br> 5.Návrh volby přísedících krajského soudu
<br> 6.Darování matrací organizaci Člověk v tísni,o.p.s <.>
7.Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
<br> 8.Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
9.Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
<br> 10.Vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice,a.s <.>,tvořících tzv.dolní
<br> areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným
11.Změna č.1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,a.s <.>,„Rekonstrukce
<br> Interního pavilonu D“
12.Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023
<br> 13.Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší dostupno...
Informace o konání Zastupitelstva JK 23. 3. 2023
*KUCBX016L0VP*
<br>
<br>
JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> České Budějovice 10.března 2023
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br>
25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 23.března 2023 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje <,>
ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice <,>
<br> velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
Hejtman Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha:
Návrh programu 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh programu 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> dne 23.března 2023
<br>
<br> 1.Zahájení
2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 20.1.do 9.3.2023
<br> 3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4.Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů ČR
<br> 5.Návrh volby přísedících krajského soudu
<br> 6.Darování matrací organizaci Člověk v tísni,o.p.s <.>
7.Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
<br> 8.Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
9.Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
<br> 10.Vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice,a.s <.>,tvořících tzv.dolní
<br> areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným
11.Změna č.1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,a.s <.>,„Rekonstrukce
<br> Interního pavilonu D“
12.Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023
<br> 13.Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší dostupno...

Načteno

edesky.cz/d/6037085

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz