« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - návrh_rozpočet obce_2018_příjmy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [509 KB]
ROZPOČET OBCE 2018 - NÁVRH
PŘÍJMY tis.Kč
<br> třída
<br> 1.Daňové příjmy celkem 8 555
daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1111 1 700
daň z příjmů fyz.osob placená poplatník 1112 50
daň z příjmů právnických osob 1121 1 800
daň z přidané hodnoty 1211 3 300
daň z příjmů práv.osob placená obcí 1122 400
daň z nemovitostí 1511 900
poplatky správní 1361 1
poplatky ze psů 1341 13
poplatky pobytové 1342 5
poplatky z veřejných prostranství 1343 3
poplatky ze vstupného 1344 3
odvod z výtěžku provozování loterií 1381,1382 70
poplatky z odpadů 1340 310
2.Nedaňové příjmy celkem 2 847
lesní hospodářská činnost 1032 1 500
pronájem pozemků 1019 105
vodné 2310 350
stočné 2321 200
pronájem obecních rybníků 2341 4
prodej publikací,pohledů 2143 1
činnost muzeí 3315 5
divadelní činnost 3311 20
zájmová činnnost v kultuře 3392 20
tělovýchovná činnost 3419 1
bytové hospodářství 3612 400
nebytové hospodářství 3613 20
pohřebnictví 3632 150
činnost místní správy 6171 10
příjmy z úroků 6310 1
vypořádání z minulých let 6402 60
3.Kapitálové příjmy 100
prodej obecních pozemků 3745 100
4.Přijaté dotace 119
neinv.dotace na výkon státní správy 4112 119
<br> CELKEM 11 621
<br> Předpoklad 2018
<br> ZVEŘEJNĚNO: 23.11.2017

Načteno

edesky.cz/d/6034262

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz