« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení07_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [96 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účashúciňzenh - Obec Castrovv,Castrovv105,394 63 Castrovv Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 7/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zaháiení správního řízení
<br> Dne 26.10.2017 podala Obec Častrov,se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,podnět komisi vživotního prostředí k posouzení stavu dřeviny rostoucích mimo XXX a to Xks ořešáku na p.č.XXX/X v obci CaStrov a katastrálním území Pelec <.>
<br> Dnem 27.10.2017 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona ČNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Po zjištění situace na místě se členové komise pro ŽP shodli na závěru žádosti o povolení kácení vyhovět Jedná se o strom,který není v dobrém stavu.Nenese úrodu a,roste nad komunikací,vrůstá do elektrického vedení,brání průjezdu vozidel obsluhy (svoz odpadů,údržba místní komunikace) <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov ato do 15 dnů od obdržení tohoto ozná- mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br>,<.>
<br> \ “IQ!/14.4 Ž -\ Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD CASTROV XXX XX čASIRQVilos
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spoj ení: číslo účtu: obechastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/6034257

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz