« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení10_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Ctiboř_JČejchan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [98 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastnícivřízení: ' Jaroslav Cejchan,Sulovická 2477,Ujezd nad Lesy,190 16,Praha 9 Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 10/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zaháiení správního řízení
<br> Dne 31.10.2017 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,bytem'Sulovická XXXX,Újezd nad Lesy,XXX XX,Praha 9,majitel rekreačního objektu chaty číslo 15 ve Ctiboři,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to X exemplář břízy a dvou exemplářů olše na p.č.1137/3 v obci Častrov a katastrálním území Ctiboř u Častrova <.>
<br> Dnem 2.11.2017 bylo zahájeno správní řízení.4
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známe účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Po zjištění situace na místě se členové komise pro ŽP shodli na závěru žádosti o povolení kácení vyhovět Jedná se o stromy,které rostou v těsné blízkosti budovy.Ohrožují majetek i zdraví majitelů,hrozí jejich vyvrácení a následný pád <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu
<br> podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OÚ Častrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná— mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD
<br> čASTROV 394 63 ČASROTV015 E—mail: telefon: fax: IČO: bankovní Spojení: číslo účtu:
<br> obechastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/6034254

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz