« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení11_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Jakubín_JMarešová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [96 KB]
—————————|
<br> Obecní úřad Castrov ]
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení:.XXXXX XXXXXXXX,Jakubin XX,XXX XX Castrov Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne ( 11/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX X
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 8.11.2017 podala XXXXX XXXXXXXX,Jakubín XX,XXX XX Častrov,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to X exempláře břízy na p.č.7/1 v obci Castrov a katastrálním území Jakubín <.>
<br> Dnem 9.11.2017 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známě účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Po zjištěnísituace na místě se členové komise pro ŽP shodli na závěru žádosti o povolení kácení vyhovět Jedná se o stromy,které rostou v těsné blízkosti budovy.Ohrožují majetek i zdraví majitelky,hrozí jejich vyvrácení a následný pád <.>
<br> Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladú řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná- mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> „,<.> - <,>
<br> /
<br> vffi/LC WQ_ __? lng.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNĚ ÚŘAD
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spoj ení: číslo účtu: obec(a2castrov.cz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/6034253

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz