« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání DSO_Nová Lípa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [457 KB]
1
<br>
Pozvánka na 2.řádné Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
dovolujeme si Vás pozvat na řádné Shromáždění starostů,které se uskuteční dne
<br> 30.11.2017 v 17 hodin
na úřadě Městyse Božejov
<br> Program setkání (časový rozsah 90 -120 min):
1 Prezence účastníků,úvodní slovo,usnášeníschopnost 17.00
2
3
4
<br> Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Schválení ověřovatelů
<br>
<br> 5 Návrh – roční členské příspěvky v nezměněné výši r.2016
<br> 6
7
<br> Informace o uskutečněných a probíhajících projektech
Návrh - mimořádné členské příspěvky květen – září 2017
<br>
<br> 8 Návrh rozpočtu na r.2018 po schválení mimořádných příspěvků
(navýšení příjmů a výdajů)
<br>
<br> 9 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření
10 nové výzvy (MMR -místní komunikace,veřejný prostor; MZe rybníky <,>
<br> IROP - sociální bydlení),další aktuální dotační možnosti
<br>
11 Info o vyhodnocení žádosti -společný projekt DSO – Strategické
plánování na území DSO NL
<br>
<br> 12 Info o hodnocení žádosti - společný projekt DSO – Prevence vzniku
odpadů na území DSO NL – nákup kompostérů
<br>
<br> 13 Plány sportu – nabídka zpracování (povinnost zveřejnit od VII/2018) <,>
návrh předvyplněného dotazníku pro zjištění info o sportovním zázemí
<br>
<br> 14 Akční plán DSO Nová Lípa na r.2018
15 Novinky –„Střet zájmů“– info o povinnosti vyplnit u veřejných činitelů
<br> (většinou XXX XXXXXXXX,místostarosta,případně Rada,vedoucí p.o <.>
kromě školy,vedoucí pracovník odboru,tajemník,…)
<br>
<br> 16 GDPR - pověřenec (od května 2018,očekávají se změny,petice)
<br> 17 Novela zákona o pohřebnictví – možnosti (např.Cintorín nebo GIS
CINTORIN nebo jednoduchý excel dle SEVT)
<br>
<br> 18 Info o 3.Shromáždění starostů (dle stanov) 18.15
<br> 19 Diskuse,volné příspěvky a náměty,závěr
20 Informace p.Houčková (Střítež): Kooperativa - nové produkty pro obce 18.45
21 Volná diskuze,konzultace pro členy DSO 19.00 +
<br> V rámci Shromáždění s...

Načteno

edesky.cz/d/6034251


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz