« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.22_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [211 KB]
Usnesení
<br> ze 22.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 26.10.2017 v 18.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov v ol í Ivanu Šlapalovou zapisovatelkou,paní Miladu Červenkovou a lvonu Jirsovou ověřovatelkami zápisu z jednání zastupitelstva obce č.22/2016 Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveniJ Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a | uj e upravený program jednání zastupitelstva obce dne 26.10.2017 Usnesení bylo přijato 8'hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3
<br> B Vlastní program:
<br> 1 Zpráva starostky obce o činnosti Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti za období od 7.9.2017 do 26.10.2017 Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 3
<br> 2 Zpráva o stavu finančních prostředků obce p.ing.Houšková dle přílohy Rozprava k bodu 2 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce ke 26.10.2017 Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3
<br> 3 Rozpočtové opatření č.9/2017 provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci říjnu Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a | uje rozpočtové opatření č.9/2017,kterým byla proveden úprava rozpočtu v měsíci říjnu bere na vědomí rozhodnutí statostky č.12/2017,kterým bylo upraveno ROP Č.8 a rozhodnutí starostky č.11 a 13/2017,kterými byli doplnění členové OVK v Castrově a v Metánově Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 3
<br> 4 Projednání zveřejnění záměrů obce,převod nemovitostí dle zveřejněných záměrů Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a I uj e zveřejnit záměr č.8/2017 prodat část p.č.1265/1 ve Ctiboři — pod mlíčnicí Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3 Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a | uj e prodat dle zveřejněného záměru č.6/2017 parcelu č.1971/14 v obci a k.ú Častrov o výměře 38 m2,1 m2 za Kč 20,--,panu Ladislavu Kněžínkovi.K parc ele zřídit věcné břemeno opravy a údr...

Načteno

edesky.cz/d/6034248

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz